DANSKE BRAKTEATER


DR BR1 - GELTORF 1, GOTTORP AMT, JYLLAND (?)
Brakteaten har forvanskede latinske bokstaver og enkelte runelignende tegn.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR2 - GELTORF 2, GOTTORP AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Kiels Museum vorgesch. Altertümer, og datert til år 400-650.
Innskriften lyder:
lalgwu

??

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 254: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR3 - EKERNFØRDE, HÜTTEN AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares i privat tysk eie er datert til år 400-650.
Innskriften lyder:

tþad l-ita

???

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 237: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR4 - TØNDER, TØNDER AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Kiels Museum vorgesch. Altertümer (12192), og er datert til år 400-650.
Innskriften lyder:

lþd=ul-- uldaul

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 353: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR5 - ULLERUP, NYBØL, SUNDEVED, SØNDREJYLLAND
Brakteaten ble innsendt til Nationalmuseet 1856, etter at den ble funnet på Ullerup mark. samme sted som det tidligere var funnet gullsaker.
Innskriften lyder:

Ullerup

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.Bilde av brakteaten.DR BR6 - SKRYDSTRUP, HADERSLEV AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (8676) og datert til år 400-650.
Runene lyder:

lauk=aR alu lauk=aR alu

Laukar alu. Laukar alu.

Norsk: "Løk øl Løk øl"

English: "'Leek' 'alu' (ale?). 'Leek' 'alu' (ale?)."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 166: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR7 - GALSTED, HADERSLEV AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (DCLVIII) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

la

??

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 61: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR8 - SKODBORG, HADERSLEV AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (20880) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

auja alawin auja alawin auja alawin jalawid

Auja Alavin! Auja Alavin! Auja Alavin! ...

Norsk: "Lykke Alavin! Lykke Alavin! Lykke Alavin..."

English: "Luck, Alavin! Luck, Alavin! Luck, Alavin! ..."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 161: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR9 - DARUM 1, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5229) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

frohila laþu

Froila laðu.

Norsk: "Froila 'laþu' (verneord/invitasjon?)"

English: "Froila 'laþu' (invitation?)"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 42: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR10 - DARUM 2, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5229) og er datert til år 400-650. Identisk med DR BR14.
Runene lyder:

arañ- ti(k)a------

?????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR11 - DARUM 3, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5229) og er datert til år 400-650. Inskriften identisk med DR BR15.
Runene lyder:

liRaiwui ildaituha

?????????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR12 - DARUM 4, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5228) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

Dr-Br12-darum4.jpg

lïïaþRet lae : t÷oRrï

?????

Til sammenlikning vises her Danneberg (Tyskland) brakteatens innskrift:lïïaþRmtl laet÷oRrï
????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av Darum 4 brakteaten. Bilde av brakteaten fra Danneberg.DR BR13 - DARUM, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5230) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

niujil alu

Niujila alu.

Norsk: "Niujila øl."

English: "Niujila 'alu' (ale?)."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 43: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR14 - SKONAGER 1, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 712) og er datert til år 400-650. Identisk med DR BR10.
Runene lyder:

arañ- ti(k)a------

???????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Danmarks Runeindskrifter. Bilde av brakteaten. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriftenDR BR15 - SKONAGER 2, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 715) og er datert til år 400-650. Brakteaten er funnet i 2 eksemplarer og innskriften er indentisk med DR BR11.
Runene lyder:

liRaiwui ildaituha

???

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.DR BR16 - SKONAGER 3, RIBE AMT, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 713-14) og er datert til år 400-650. Brakteaten er funnet i 3 eksemplarer.
Runene lyder:

niuwila lþ-

Niujila lað[u].

Norsk: "Niujila 'laþu' (invitasjon?)/Alu (øl)?"

English: "Niujila 'laþu' (invitation ?)."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 163: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR17 - KELLERSMOSE, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5224) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

-i-- ---al-

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 289: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR18 - SKOVBORG, LEVRING, LYSGÅRD, REGION MIDTJYLLAND, DANMARK
Brakteaten ble funnet i to eksemplerer sammen med seks andre brakteater, og ble innlevert til Nationalmusumet i 1820.
Brakteaten har noen få runer og runelignende tegn.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR19 - VINDUM, MIDDELSOM, REGION MIDTJYLLAND,DANMARK
Innskriften består av forvanskede latinske bokstaver og noen runelignende tegn. Innlevert til Nationalmusumet i 1868.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR20 - OVER-HORNBÆK, SØNDERLYNG, REGION MIDTJYLLAND,DANMARK
Det kjennes minst fire eksemplarer av brakteaten. Brakteaten oppbevarers på Nationalmuseet (no. 8649). Et eksemplar med ukjent funnsted oppbevares i Keiserlige Myntkabinett i Wien.
Innskriften som ikke er meningsgivende lyder:

runeinnskrift

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR21 - OVER-HORNBÆK, SØNDERLYNG, REGION MIDTJYLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevarers på Nationalmuseet (no. 9877).
Innskriften som inneholder mange runelignende tegn, er ikke er meningsgivende og lyder:

runeinnskrift

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR22 - OVER-HORNBÆK, SØNDERLYNG, REGION MIDTJYLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevarers på Nationalmuseet (no. 9878).
Innskriften som inneholder mange runelignende tegn, er ikke er meningsgivende og lyder:

runeinnskrift

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR23 - SØNDER RIND, REGION MIDTJYLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Brakteaten er funnet i 2 eksemplarer.
Runene lyder:
i(u)initi(k)/i(u)iniRi(k)
????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR24 - MOLS, DJURSLAND, REGION MIDTJYLLAND, DANMARK
Oppbevares på Nationalmuseet (no. 8646).
Innskriften kan være en forvansket laukaR-innskrift?

Norsk: "løk"(?)

English: "Leek"(?)

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR25 - ØLST, RANDERS, REGION MIDTJYLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (20963) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:
(h)(w)(g) alu
... alu.

Norsk: ".... øl"

English: "... ale"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.DR BR26 - RANDERS, REGION MIDTJYLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5470) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

a(w)iri u(R)- þhs(o)ia

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 142: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR27 - BJØRNSHOLM, ÅLBORG, JYLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (5939) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

h-ht(t)l(l)

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR28 - ÅRS 1, ÅLBORG, JYLLAND, DANMARK
Innskriften består av tre runelignende tegn.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR29 - ÅRS 2, ÅLBORG, JYLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

laukaR

Laukaz.

Norsk: "Løk"

English: "Leek""

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.
DR BR30 - BROHOLM 1, GUDME, SØNDERBORG, FYN, DANMARK
Brakteaten oppbevarers på Nationalmuseet. Innskriften består av runelignende tegn.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR31 - BROHOLM 1, GUDME, SØNDERBORG, FYN, DANMARK
Brakteaten oppbevarers på Nationalmuseet. Innskriften består av forvanskede latinske bokstaver.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR32 - LUNDEBORG, ORE, GUDME, SØNDERBORG, FYN, DANMARK
Innskriften er blanding mellom forvanskede latinske bokstaver, runelignende tegn og symboler.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR33 - HESSELAGER, SVENDBORG AMT, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (15615) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

t e (d) o luRþa

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR34 - RYNKEBYGÅRD, SVENDBORG, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (10037) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

lRo-(l)

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 147: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR35 - KILLERUP, ODENSE, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1767) og er datert til år 400-650. Kun et fragment av brakteaten er bevart.
Runene lyder:

...undR

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 51.2: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR36 - KILLERUP, ODENSE, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1764) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

gui

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 91: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR37 - ELMELUND, SANDERUM, ODENSE, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København. Innskriften består av forvanskede latinske bokstaver og enkelte runelignende tegn.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av runeinnskriften.DR BR38 - BOLBRO 1, ODENSE, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (12430) og er datert til år 400-650. Brakteaten er slått med samme stempel som DR BR40 og DR BR41.
Runene lyder:

Rlut : eaþl lauR ÷ owa

????


Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av brakteat DR BR38 og DR BR39DR BR39 - BOLBRO 2, ODENSE, FYN, DANMARK
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (12431) og er datert til år 400-650.
Innskriften lyder:

Bolbro 2

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av brakteat DR BR38 og DR BR39DR BR40 - ALLESØ, ODENSE, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Brakteaten er slått med samme stempel som DR BR38 og DR BR41.
Runene lyder:

Rlut : eaþl lauR ÷ owa

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 13.1: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR41 - VEDBY, ODENSE, FYN
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (19248) og er datert til år 400-650. Brakteaten er slått med samme stempel som DR BR38 og DR BR40.
Runene lyder:

lauR ÷ owa

????


Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 13.3: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR42 - UKJENT STED, FYN 1
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (8650) og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

houaR laþu aaduaaaliia a--

... laþu ... a[lu].

Norsk: "... 'laþu' (invitasjon/verneord?) ... øl."

English: "... 'laþu' (invitation?) ... 'alu' (ale?). "

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 58: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR43 - UKJENT STED, FYN 2
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (8648), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

n(e) ÷ tbllll

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.DR BR44 - FREJLEV, KETTINGE, MUSSE, MARIBO, DANMARK
Brakteaten er en dobbelbrakteat og har på forsiden et mannshode og fire sirkler. På baksiden har den, foruten fire utsvaiende staver på begge sider av hodet, et stort treskelltegn.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR45 - FEMØ, MARIBO, LOLLAND-FALSTER
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

ek fakaR f

Ek Fakaz f[ahido].

Norsk: "Jeg Fakaz malte (skrev runer)"

English: "I Fakaz coloured"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 340: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av runeinnskriften.DR BR46 - LEKKENDE, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (21433), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

ea

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 291: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR47 - UKJENT STED
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

ïlwl

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR48 - FAXE, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (MDCLXXVIII), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

foslau

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 101: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR49 - HØJSTRUP, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

laþu

Laþu

Norsk: "Laþu (invitasjon?/verneord)"

English: "'Laþu' (invitation?)"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 83: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR50 - SIGERSLEV, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

fuauu

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 158: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR51 - AVERSI, TYBEJERG, PRÆSTØ, SJÆLLAND, DANMARK
Brakteaten har et g-lignende kryss, et kryss med to bistaver og en T-rune.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR52 - MAGLEMOSE 1, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København
Runene er ikke meningsgivende, men har følgene utseende:

runeinnskrift

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.DR BR53 - MAGLEMOSE 2, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (12526), og er datert til år 400-650.
Runene som venstre vendt, lyder (rettvendt):

runeinnskrift

(l)kaR

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.DR BR54 - MAGLEMOSE 3, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (12525), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

hoR ... all

" "hoz" ... alu

Norsk: "Hoz...(Mandsnavn)....øl"

English: "Hoz... (Male name) ....ale"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR55 - LELLINGE, PRÆSTØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (8744), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

salu salu

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 105: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR56 - HALSKOV, TÅRNBORG, SLAGELSE, SORØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

n-etur fahide laþoþmhlsiiaeiaugrsþnbkeiaR

... fahide ...

Norsk: "... skrev/malte ..."

English: "... coloured .."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 70: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR57 - EJBY, RAMSØ, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 156), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

-k

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR58 - LYNGE-GYDE, FREDERIKSBORG, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1835), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

(l)akR

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 298: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR59 - SLANGERUP, FREDERIKSBORG, SJÆLLAND
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (LXXVIII), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

alu

alu

Norsk: "Øl"

English: "Ale"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 78: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR60 - UKJENT STED, SJÆLLAND 1
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (8645), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

(l)kaR

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR61 - UKJENT STED, SJÆLLAND 2
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (12370), og er datert til år 400-650. Et eksemplar finnes også i SHM (2884).
Runene lyder:

hariuha haitika ÷ farauisa ÷ gibu auja ÷

Hariuha haitika, farawisa, gibu auja.

Norsk: "Jeg heter/kalles Hariuha, den ulykkevise, jeg gir lykke"

English: "Hari"uha" am I called, the danger-wise, I give luck."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 98: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR62 - UKJENT STED, SJÆLLAND 3
Brakteaten har innskrift fordelt i to grupper med runelignende tegn og forvanskede latinske bokstaver.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR63 - BØRRINGE, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE
Brakteaten oppbevares på SHM (2119), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

laukaR ta=ntulu : al

Laukar ........

Norsk: "Løk ....."

English: "leek ... ... "

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 26: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten. Ekstern link: Bilde av brakteaten fra www.historiska.se.DR BR63A - KLÄGGERØD, MALMØHUS LÄN, SKÅNE
Brakteaten oppbevares på Lunds historiska museum (28048:1), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

alu

Alu

Norsk: "Øl"

English: "Ale"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. K 103: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.DR BR64 - ÅSUM, SÖDRA ÅSUMS, FÄRS, MALMØHUS LÄN, SKÅNE
Brakteaten oppbevares på SHM (7128), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift
(e)eik akaR fahi

Ek FakaR fahido.

Norsk: "Jeg Fakar skrev"

English: "I Fakaz coloured."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. IK 11: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten. Ekstern link: Bilde av brakteaten fra www.historiska.se. Ekstern link: Bilde av brakteaten fra www.historiska.se.DR BR65 - HAMMENHØG, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE
Brakteaten oppbevares på SHM (2791:352), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

-(l)kaR

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten. Ekstern link: Bilde av brakteaten fra www.historiska.se.DR BR66 - VÄSBY, MALMØHUS LÄN, SKÅNE
Brakteaten oppbevares på SHM (7050:a2), og er datert til år 400-650. Slått med samme stempel som DR BR74.
Runene lyder:

runeinnskrift

f(a)hid(e) i(u)(i)la(i)di(u)(i)igaR e=erilaR

Fahide ... erilaz.

Norsk: "Erilen ... malte/skrev...."

English: "The eril ... coloured."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 241: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten. Ekstern Link: Bilde av brakteaten fra www.historiska.se.DR BR67 - UKJENT STED, SKÅNE 1
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1053), og er datert til år 400-650. Et eksemplar finnes også i Oldsaksamlingen, Oslo (685).
Runene lyder:

runeinnskrift

laþu lauk=aR * g=ak=aR alu

Laþu, laukaz, ..., alu.

Norsk: " 'Laþu'(invitasjon/verneord), løk, ...,øl."

English: "'Laþu' (invitation?), leek, ..., ale"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. Bilde av brakteaten i Oslo.DR BR68 - UKJENT STED, SKÅNE 2
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1050), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

fuwu eller fuþu

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR69 - UKJENT STED, SKÅNE 3
Brakteaten oppbevares på Lunds historiska museum (6608), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

ota

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. Bilde av brakteaten.DR BR70 - UKJENT STED, SKÅNE 4
Brakteaten oppbevares på Oldsaksamlingen, Oslo (686), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

eltil

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. Bilde av brakteaten. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriftenDR BR71 - UKJENT STED, SKÅNE 5
Brakteaten oppbevares på Lunds historiska museum (6604), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

?-?

Innskriften kan eventuelt være en forvanksning av eltil.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. Bilde av brakteaten.DR BR72 - UKJENT STED, SKÅNE 6
Innskriften er datert til år 400-650. Tre tegn ligner k-runer og et ligner en t-rune, men trolig er det et spyd.
Runene lyder:

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.DR BR73 - UKJENT STED, SKÅNE 7
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Innskriften er en blanding av latinske bokstaver og runer.
Runene lyder:
{CIC}t {ISIS}---{SISISISISI} (u){S}

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR74 - ESKATORP, FJÄRE HD, HALLAND
Brakteaten oppbevares på SHM (3670), og er datert til år 400-650. Den er slått med samme stempel som DR BR66.
Runene lyder:

runeinnskrift

fahid(e) iuilaidi(u)(i)igaR e=erilaR

Fahide ... erilaz.

Norsk: "Erilen ... malte/skrev"

English: "The Eril ... coloured"

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 241: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten. Ekstern link:Bilde av brakteaten fra www.historiska.se.DR BR75 - TJURKØ 1, ØSTRA HD, BLEKINGE
Brakteaten oppbevares på SHM (1453:25), og er datert til år 400-650. Venderuner er brukt.
Runene lyder:

runeinnskrift

wurte runoR an walhakurne heldaR kunimudiu

Wurte runoz an walhakurne Heldaz Kunimundiu.

Norsk: "Hjald gjorde runene på det vælske 'korn' for Kinimund"

English: "Heldaz wrought runes on 'the foreign grain' for Kunimundur."

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 184: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten. Ekstern link: Bilde av brakteaten fra www.historiska.se.DR BR76 - TJURKØ 2, ØSTRA HD, BLEKINGE
Brakteaten oppbevares på Lunds historiska museum (6602), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

ota

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang, 1966. IK 185: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Bilde av brakteaten.DR BR77 - TJURKØ 3, ØSTRA HD, BLEKINGE
Innskriften består av forvanskede latinske bokstaver. Oppbevares på Lunds Historiska Museum (no. 6601).

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.DR BR78 - KØLLERGÅRD, VESTER HD, BORNHOLM
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5366), og er datert til år 400-650. Venderuner er brukt.
Runene lyder:

sndi(l)iuuul(R)(l)(l)i(s)ius(a)hs(i)

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR79 - UKJENT STED, DANMARK 1
Brakteaten oppbevares på Berlins Museum für Vor- und Frügeschichte (II 6405), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:


runeinnskrift

lkaR

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR80 - UKJENT STED, DANMARK 2
Brakteaten oppbevares på National museet.
Innskriften kan være en forvansket laukaR-innskrift.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR81 - UKJENT STED, DANMARK 3
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

t?u

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av runeinnskriften.DR BR82 - UKJENT STED, DANMARK 4
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København.

runeinnskrift

tu l???

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR83 - UKJENT STED, DANMARK 5
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København.

runeinnskrift

x h x tnla?hl(u) iie(kf)

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR84 - UKJENT STED, DANMARK 6
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København.
Brakteaten inneholder ingen egentlig runeinnskrift, men har et tegn som minner om yngre k-rune.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR85 - UKJENT STED, DANMARK 7
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.DR BR86 - UKJENT STED, DANMARK 8
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København (8658), og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

runeinnskrift

ak

????

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.DR BR87 - UKJENT STED, DANMARK 9
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København.
Innskriften består av runelignende tegn anbrakt langs kanten.

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942. Bilde av brakteaten.UKJENT STED, DANMARK 10
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København
Se DR BR47

Litteratur: Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.DR IK51,3 - GUDME, FYN, DANMARK
Brakteaten er datert til år 400-650.
Runene lyder:

undR

????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.DR IK110 - LINDKÆR, LAURBJERG, GALTEN, JYLLAND, DANMARK
Brakteaten er datert til år 400-650.
Runene lyder:

fuþarkgwhnelat-(t)suao-(u)

fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.DR IK145 - REVSGÅRD, ALLERSLEV, OUTRUP, VESTER HORNE, JYLLAND, DANMARK
Brakteaten er datert til år 400-650.
Runene lyder:

ara---
tiua------


????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.DR IK148EM85;520B - SÆDDING, JYLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

ihhhu(d)uuRead(f)iiuhwsh-aiiuRm(l)hþila(l)(u)----R

????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Moltke, Erik, 1985.DR IK194,1EM85;520A - KIGNÆS, DRÅBY, HORNS, SJÆLLAND, DANMARK
Brakteaten oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650.
Runene lyder:

lït

????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Moltke, Erik, 1985.DR IK312,2EM85;521 - VENDSYSSLE, JYLLAND, DANMARK
Brakteaten er datert til år 400-650.
Runene lyder:

-uþaþit-ih -ilald (t)-uiuu-(t)w-

... [w]ilald(?) ...

Norsk: "... [w]ilald(?) ..."

English: "... [w]ilald(?) ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München. Moltke, Erik, 1985.DR IK392 - GUDME, GUDME, FYN, DANMARK
Brakteaten er datert til år 400-650.

Runene lyder:

(f)uþar

fuþarkgw

Innskriften er den første ætt i futharken.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.DR IK393 - GUDME, GUDME, FYN, DANMARK
Brakteaten er datert til år 400-650.
Runene lyder:

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.DR IK394 - SLIPSHAVN, NYBORG, VINDINGE, JYLLAND, DANMARK
Brakteaten er datert til år 400-650.
Runene lyder:

(l)u-


????


Ekstern link: Bilder av brakteater fra www.photo-gallery.dk

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2008


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 30.7.2010