HELLERISTNINGER
ROCK CARVING (halristinger)


Halristinger From Norway <-- Halristinger From Sweden --> Halristinger From Denmark

 

Vitlycke, Tanum, Bohuslän, Sweden
Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum
Torp, Bohuslän, Sweden
Torp, Bohuslän

Torp, Bohuslän

Torp, Bohuslän
Collection of details from different geography in Bohuslän, Sweden
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen

 • Litsleby, Bohuslän, Sweden  Halristinger from different geography in Sweden
  Frännarp, Skåne
 • Bredaör, Kivik, Skåne
 • Järrestad, Skåne
  Järrestad, Skåne, Fornvännen 1984
 • Glösa, Jämtland
 • Hägvide, Gotland
 • Härstad, Småland
 • Utrike, Småland
 • Klintastenen, Smedby, Öland
 • Möckleryd, Blekinge
 • Nämforsen, Ångermanland
 • Ruändan, Norrland
 • Tuna, Uppland
 • Boglösa, Upland
 • Bilde av hellemalingen i Tumlehed (Foto: Sandal).

 • Ekstern link: Gotlands första kända hällristning, vid Hägvide i Lärbro sn, F. Nordin, Forvännen 1911, side 144..
 • Ekstern link: Notiser om hällristningar i södra delen av Göteborgs och Bohus län, Gustaf Hallström, Forvännen 1917.
 • Ekstern link: En ristning på lös skifferplatta.Sätra by, Ovansjö socken, Gästrikland, Hanna Rydh
 • Ekstern link: En hällristning vid Berga-Tuna i Södermanland jämte några allmänna synpunkter på hällristningsproblemen, Bror Schnittger, Fornvännen 1922
 • Ekstern link: Brandskogs-skeppet. Vår bronsålders märkligaste skeppsbild, Arthur Norden, Fornvännen 1925
 • Ekstern link: Hällristningen vid Slagsta i Botkyrka, Södermanland, Ake Hyenstrand, Fornvännen 1972 side 35
 • Ekstern link: Nöbbelöv, Östra Broby socken og Hjärsås, Hjärsås socken. Två nyfunna hällristningar i Skåne, Fornvännen 1974 side 132.
 • Ekstern link: Glösaristningene i et norsk perspektiv Kontakter mellom Jämtland og Trøndelag? Av Kalle Sognnes, Fornvännen 2010.
 • Ekstern link: Nyupptäckta hällmålningar i Jämtland och Härjedalen - bevarande, dokumentation och tillgänglighet. Av Kjell-Ake Aronsson och Ewa Ljungdahl, , Fornvännen 2000.
 • Fornvännen 1907: Hallström, Gustaf,. Nordskandinaviska hällristningar. 1. De svenska ristningarna..
 • Fornvännen 1908: 0. Hallström, Nordskandinaviska hallristningar, 2.1.De norska ristningarna.
 • Förlorad, funnen och försvunnen – en notis om den alltjämt saknade häll nr 1 från Bredarör på Kivik, Joakim Goldhahn, Fornvännen 2000 side 169.
 • Raka eller böjda ben? Om variation bland älgarna på Nämforsens hällristningar, Ylva Sjöstrand, Fornvännen 2010 side 9.


  Halristinger From Norway <-- Halristinger From Sweden --> Halristinger From Denmark  Back to the English Index-page

  Oversikt over helleristninger i Norden

  Hurtiglinker til de andre kapitlene :
  |.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|

  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

  Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus 2005

  Referanser - Kildelitteratur

  Opdateret d. 23.9.2011