BRAKTEATER

Brakteater var Skandinavenes mest karakteristiske smykker i 5. - 7. århundre. En brakteat er en liten tynd gullplate med pregning, som er stemplet eller presset kun på en side, slik at forsiden er opphøyet og baksiden tilsvarende fordypet eller nesten jevn. De er forsynt med en hempe, og ble båret i halskjeder, ofte sammen med andre gullsaker og perler av forskjellig art.

De har ikke bare hatt funksjon som smykker, men dels i kraft av billedfremstillingene, dels med de magiske tegn (kors, swastika, triskellen etc), og dels pga innskriften, som pryder brakteatene, har de også hatt en funksjon som vernende amuletter.

Det er funnet over 900 brakteater og 2/3 kommer fra Skandinavia. Forbildet for de skandinviske brakteater er romersk-bysantinske mynter og medaljer. Etter billedfremstillingen, klassifiserer man de forskjellige brakteat-typene opp A-, B-, C- og D-brakteater. På langt nær alle brakteater har runeinnskrifter, det vil si at det finnes mange A-, B-, C- og D-brakteater uten innskrifter.

Det er også fundet flere eksemplarer av samme brakteat, som for eksempel DR BR52 Maglemose 1 og DR BR15 Skonager 2.

Noen av brakteatene som er funnet, synes at kunne vært laget av samme gullsmed eller samme verksted, for eksempel Skonager- og Darum-barktatene DR BR9 Darum 1DR BR10 Darum 2DR BR11 Darum 3DR BR13 Darum 5, og  DR BR14 Skonager 1DR BR15 Skonager 2DR BR16 Skonager 3.

Dette tyder på at brakteat-kunstnerene var profesjonelle gullsmeder, men som det vil fremgå under, var disse gullsmedene ikke særlig runekyndige. Man antar at de etterlignet innskrifter etter beste evne, og kanskje også etter oppskrift. Et problemet for gullsmeden kan ha vært at brakteatstempelet skulle lages speilvendt, for at trykket skulle fremstå riktig, noe som kan ha bidratt til at en rekke ikke-runekyndige gullsmeder har formet runene feil.

Det er framsatt en hypotese om at UHA-ætten, som skal ha tilhørt herulerne, og en rekke menn med navnet Uha (bergugle), virket som rune- og brakteatkunstnere i Norden.


KLASSIFIKASJON ETTER BILLEDFREMSTILLING
Klassifikasjon etter billedfremstillingen tar med både brakteater med og uten runer. De fleste braktater er uten runer.


A-BRAKTEATER
A-brakteater har avbildet hode eller brystbilde og er mer eller mindre en barbarisert etterligning av keiserbilldet fra de klassiske forbilder.
Se for eksempel A-brakteater med innskrifter:
DR BR1 Geltorf 1DR BR10 Darum 2DR BR11 Darum 3 og  DR BR21 Over-Hornbæk 2.


B-BRAKTEATER
B-brakteater har avbildet én eller flere mennsekelige skikkelser, under tiden ledsaget av dyr hvis fremstilling kan føres tilbake til romermyntenes Victorias kroning.
Se for eksempel B-brakteater med innskrift:
DR BR18 Skovborg og  DR BR47 Danmark 10.


C-BRAKTEATER:
C-Brakteater er den største gruppen og har avbildet hode over et firebenet dyr. C-Brakteater viser en selvstendig behandling av det opprinnelige motiv gjort i en høy kunstnrisk standard.
Se for eksempel C-brakteater med innskrift:
DR BR42 Fyn 1.


D-BRAKTEATER
D-Brakteater har avbildet ornamentale dyrefigurer og har helt frigjort seg fra det klassiske grunnlag. Fremstillingen er uttrykk for en ren nordisk ornamentikk, men denne gruppen falder så godt som utenfor runebrakteatene, da meget få har en runeinnskrift. Selv kjenner jeg kun til én D-Brakteat med runeinnskrift, og det er DR BR82 Danmark 4, men innskriften er helt forvansket og hører til runologisk gruppe 3 (se under).RUNOLOGISK KLASSIFIKASJON
Runologisk sett, kan braktater med innskrifter eller innskriftlignende tegn deles inn i fem grupper (se under). Runebrakteatene dateres arkeologisk til ca år 400-650 og alle (lesbare) innskrifter er skrevet på urnordisk og med de eldre runer (24 runers Futhark).

Brakteater i "runologisk gruppe" 2-5, har så mange meningsløse innskrifter eller "alvorlige" skrivefeil, at det er bred enighet om at årsaken til disse skrivefeil, er at de som fremstilte brakteatene, ikke har vært særlig runekyndige, men dyktige gullsmeder.

Det er med andre ord snakk om skrivefeil på brakteatene, når vi ikke kan finne runeteksten meningsgivende, og ikke snakk om noen magiske runeinnskrifter som vi ikke kan forstå innholdet av.


RUNOLOGISK GRUPPE 1
Innskriften er i hovedsak uforvansket.
Se for eks. DR BR6 SkrydstrupDR BR8 SkodborgDR BR9 Darum 1DR BR13 Darum 5DR BR16 Skonager 3DR BR25 ØlstDR BR29 ÅrsDR BR45 FemøDR BR49 HøjstrupDR BR55 LellingeDR BR59 SlangerupDR BR61 Sjælland 2DR BR63 BörringeDR BR67 Skåne 1 og  DR BR75 Tjurkö.


RUNOLOGISK GRUPPE 2
Innskriften har har enkelte uforvanskede ord.
Se for eks. DR BR42 Fyn 1DR BR53 Maglemose 2DR BR66 VäsbyDR BR54 Maglemose 3DR BR56 HalskovDR BR58 Lynge-GydeDR BR60 Sjælland 1DR BR60 ÅsumDR BR65 HammenhögDR BR74 Eskatorp og DR BR79 Danmark 1.


RUNOLOGISK GRUPPE 3
Innskriften er helt forvansket, ofte iblandet karakterer.
Se for eks. DR BR2 Geltorf 2DR BR3 EkernførdeDR BR4 TønderDR BR7 GalstedDR BR10 Darum 2DR BR11 Darum 3DR BR12 Darum 4DR BR14 Skonager 1DR BR15 Skonager 2DR BR17 KellersmoseDR BR23 Sønder RindDR BR24 MolsDR BR26 RandersDR BR27 BjørnsholmDR BR33 HesselagerDR BR34 RynkebygårdDR BR35 Killerup 1DR BR36 Killerup 2DR BR43 Fyn 2DR BR46 LekkendeDR BR47 Danmark 10DR BR48 Faxe, DR BR50 SigerslevDR BR52 Maglemose 1DR BR57 EjbyDR BR68 Skåne 2DR BR70 Skåne 4DR BR71 Skåne 5DR BR78 KøllegårdDR BR80 Danmark 2DR BR81 Danmark 3DR BR82 Danmark 4DR BR83 Danmark 5DR BR85 Danmark 7 og DR BR86 Danmark 8.


RUNOLOGISK GRUPPE 4
Innskriften består av forvanskede tegn, ofte iblandet enkelte uforvanskede latinske bokstaver eller runer.
Se for eks. DR BR1 Geltorf 1DR BR5 UllerupDR BR18 SkovborgDR BR19 VindumDR BR20 Over-Hornbæk 1DR BR21 Over-Hornbæk 2DR BR22 Over-Hornbæk 3DR BR28 Års 1DR BR30 Broholm 1DR BR31 Broholm 2DR BR32 LundeborgDR BR37 ElmelundDR BR39 Bolbro 2DR BR44 FrejlevDR BR51 AversiDR BR62 Sjælland 3DR BR72 Skåne 6DR BR77 Tjurkö 3DR BR84 Danmark 6 og DR BR87 Danmark 9.


RUNOLOGISK GRUPPE 5
Innskriften består av latinske bokstaver iblandet enkelte runer.
Se for eks. DR BR73 Skåne 7.


BRAKTEATENES SYMBOLER
Mange brakteater har symboler eller ornamenter som ble ansett som hellige, og dermed med til at styrke brakteaten som en vernende amulett. Ofte kan en finne opptil flere av disse hellige/vernende symboler på en og samme brakteat. Men man skal ikke se bort i fra at noen symboler i visse tilfelle kunne vært oppfattet som ornamentikk.


LIKEARMET KORS
runeinnskrift Det likearmete korset er et urgammelt hedensk motiv, hvor alle armer har lik lengde (gresk kors). Det kan se ut som et lite kryss. Noen kors har armer som ender i runde knopper.
Korssymbolet finnes også bl.a. på Niær 2 Fredrikstad (IK244)DR BR5 UllerupDR BR7 GalstedDR BR20 Over-Hornbæk 1DR BR25 Ølst, DR BR27 BjørnsholmDR BR36 Killerup 2DR BR38 Bolbro 1DR BR44 FrejlevDR BR56 HalskovDR BR59 SlangerupDR BR72 Skåne 6 og DR BR77 Tjurkö 3.SVASTIKA (HAKEKORSET)
runeinnskriftHakekorset er et av de mest brugte symboler på brakteatene. Hakekorset kan også være "utvidet" med en ekstra strek eller vinkel. Det kan enten ha krumme eller rette ben, og på samme måte som korsene, kan benene ende i runde knopper.
Hakekorset finnes også innsatt i selve innskriften, som på for eksempel DR BR12 Darum 4.

Innskriften på DR BR12 Darum 4 lyder:
Dr-Br12-darum4.jpg
lïïaþRet lae : t÷oRrï
Innskriften er ikke meningdgivende.

Hakekors med rette ben
Hakekors med rette ben finnes bla. på DR BR2 Geltorf 2DR BR3 EkernførdeDR BR8 SkodborgDR BR12 Darum 4DR BR22 Over-Hornbæk 3DR B25 ØlstDR BR28 Års 1DR BR38 Bolbro 1DR BR39 Bolbro 2DR BR40 AllesøDR BR41 VedbyDR BR43 Fyn 2DR BR45 FemøDR BR46 LekkendeDR BR52 Maglemose 1DR BR56 HalskovDR BR60 ÅsumDR BR67 Skåne 1DR BR69 Skåne 3DR BR72 Skåne 6DR BR73 Skåne 7DR BR82 Danmark 4 og DR BR83 Danmark 5.

Hakekors med krumme ben
Hakekors med krumme ben finnes bl.a. på DR BR51 Aversi og DR BR85 Danmark 7.

Utvidede hakekors
runeinnskriftUtvidede hakekors med en ekstra strek eller vinkel finnes bl.a. på DR BR24 MolsDR BR36 Killerup 2DR BR53 Maglemose 2DR BR57 EjbyDR BR58 Lynge GydeDR BR60 Sjælland 1DR BR65 HammenhögDR BR78 KøllegårdDR BR79 Danmark 1 og DR BR80 Danmark 2.TRISKELLER
runeinnskriftTriskeller ligner på mange måter hakekorset, men triskellen har kun tre ben, og ikke fire som hakekorset, med et felles centrum. Det er et hyppig brukt symbol og benene ender ofte i knopper, på samme måte som hos kors og hakekors. Den alminnelige triskell har krumme ben (som Yin-Yang symbolet), men det finnes også stiliserte triskeller med rette ben. Triskeller på brakteater ender ofte i runde knopper på samme måde som på kors og hakekors.

Alminnelige triskeller
De alminnelig triskeller med kromme ben finnes bl.a. på DR BR31 Broholm 2, DR BR37 Elmelund og DR BR44 Frejlev.
DR BR44 Frejlev løper de krumme benene sammen i en trekant.

Stiliserte triskeller
Stilisert triskell har rette ben, og finnes bl.a. på DR BR16 Skonager 3, DR BR25 ØlstDR BR38 Bolbro 1DR BR43 Fyn 2 og DR BR55 Lellinge ok .PUNKT-ORNAMENETER
runeinnskriftPunkt-ornamneter kan bestå av 3 eller flere punkter/knopper satt i en formasjon. Noen braktaeater har punkter/knopper satt i en linje. Det finnes tilfeller med kun et punkt uten tilknytning til andre ornamenter, men dette skal nok kun sees på som fyld i kompsisjonen. Punkter er også brukt til å fylle ut en flate og i disse tilfellene kan det ikke sees på som ornamenter.

Punkt-ornameneter med 3 punkter
3-punkt-ornamenter finnes bl.a. på DR BR6 SkrydstrupDR BR39 Bolbro 2DR BR43 Fyn 2DR BR51 AversiDR BR55 LellingeDR BR56 HalskovDR BR58 Lynge GydeDR BR61 Sjælland 2 og DR BR67 Skåne 1.

Punkt-ornameneter med 4 punkter
4-punkt-ornamenter finnes bl.a. på DR BR6 Skrydstrup og DR BR67 Skåne 1.

Punkt-ornameneter i rosett
Punkt-ornamenter i rosett med seks punkter finnes bl.a. på DR BR6 Skrydstrup.SIRKELER
runeinnskriftSirkler kan være med og uten opphøyet sentrum og finnes bl.a. på DR BR9 Darum 1DR BR11 Darum 3DR BR12 Darum 4DR BR16 Skonager 3DR BR23 Sønder RindDR BR30 Broholm 1DR BR38 Bolbro 1 okDR BR44 Frejlev og DR BR58 Lynge Gyde.TREKANTER
runeinnskriftTrekanten finnes bl.a. på DR BR20 Over-Hornbæk 1, og på DR BR44 Frejlev hvor triskellens ben løper sammen i en trekant.

DR BR20 Over-Hornbæk 1 har trekanten knopper/sirkler i hvert hjørne.symbol-TEGNET
runeinnskrift Symbolet finnes både med to og med med flere bistaver under hverandre.

Som "Ty-rune" finnes symbolet bl.a. på DR BR51 Aversi og DR BR72 Skåne 6.

Med 3 bistaver finnes symbolet bl.a. på DR BR61 Sjælland 2

På bl.a DR BR21 Over-Hornbæk 2 og DR BR22 Over-Hornbæk 3 finnes symbolet med to bistaver i selve innskriften.

Innskriften på DR BR21 lyder:
runeinnskrift

Innskriften på DR BR22 lyder:
runeinnskrift

Begge innskrifter har runelignende tegn, men er ikke meningsgivende.symbol-TEGNET
runeinnskriftSymbolet finnes bl.a. på DR BR8 Skodborg og DR BR85 Danmark 7.

Symbolet kan selvfølgelig være en s-rune, som i denne form oppstod første gang i overgangsperioden mellem 24- og 16-runers futhark etter år 500.ST. HANS KORSET
symbol Symbolet som kan enten være kantet eller krummet.
Symbolet kan også være tegnet dobbelt som på brakteaten fra Lyngeby på DjurslandSPIRALEN
runeinnskrift Spiral-symbolet finnes bl.a. på Vg228 Trollhattan og DR BR81 Danmark 3
SIKK SAKK-SYMBOLET
runeinnskrift Sikk-sakk-symbolet er et urgammelt symbol og finnes bl.a. på DR BR67 Skåne 1 og DR BR36 Killerup 2."T"-ORNAMENETER
runeinnskrift"T"-symbolene er muligvis "hedenske Antiniuskors", dersom deres form ikke skyldes tilfeldigheter, som for eksempel som kan være tilfelde når "T"-symbolet inngår i en forvansket innskrift, som for eksempel på DR BR18 Skovborg og DR BR27 Bjørnsholm.
Innskriften på DR BR27 fra Bjørnsholm, Ålborg, Jylland lyder:
runeinnskrift

Det er antagelig ikke grunn til å tolke "T"-symbolet som en Torshammer, som man gjør når det finnes på runestener fra en yngre epoke.
"T"-symbolet finnes bl.a. på DR BR71 Skåne 5DR BR85 Danmark 7 og DR BR86 Danmark 8.I-SYMBOLET
runeinnskrift"Romertall I"-symbolet finnes bl.a. på DR BR86 Danmark 8 og DR BR77 Tjurkö 3.
SOLKORS
runeinnskrift Solkorset er ikke så ofte anvendt på brakteater, men så vidt jeg kan se de finnes bl.a. et lite solkors på G85 Fride.
Solkorset finnes bl.a. i innskriften på IK302 Meckenheim:
runeinnskriftS-SYMBOLET
S-symbolet finnes bl.a på DR BR37 ElmelundSelve betegnelsen brakteat opstod i 1694, og kommer av det latinske bractea som betyr tynd plate. Brakteater brukes også som betegnelse for mynter fra middelalderen som kun er preget på den ene siden. Disse middelalderske mynter var oftest fremstillet av sølv.


Danske Brakteater Svenske Brakteater
 • DR BR1 Geltorf 1 (IK254)
 • DR BR2 Geltorf 2 (IK255)
 • DR BR3 Ekernførde (IK237)
 • DR BR4 Tønder (IK353)
 • DR BR5 Ullerup (IK358)
 • DR BR6 Skrydstrup (IK166)
      Stephens no. 18
 • DR BR7 Galsted (IK61)
      Stephens no. 21
 • DR BR8 Skodborg (IK161)
      Stephens no. 67
 • DR BR9 Darum 1 (IK42)
 • DR BR10 Darum 2 (IK41,1)
 • DR BR11 Darum 3 (IK162,2)
 • DR BR12 Darum 4 (IK129,2)
 • DR BR13 Darum 5 (IK43)
 • DR BR14 Skonager 1 (IK41,2)
 • DR BR15 Skonager 2 (IK162,1)
 • DR BR16 Skonager 3 (IK163)
      Stephens no. 80
 • DR BR17 Kellersmose (IK289)
 • DR BR18 Skovborg (IK165)
 • DR BR19 Vindum (IK384)
 • DR BR20 Over-Hornbæk 1 (IK154,2)
 • DR BR21 Over-Hornbæk 2 (IK312,1)
 • DR BR22 Over-Hornbæk 3 (IK140)
 • DR BR23Sønder Rind (IK341)
 • DR BR24 Mols (IK357)
 • DR BR25 Ølst (IK135)
 • DR BR26 Randers (IK142)
 • Stephens no. 30 Randers
 • DR BR27 Bjørnsholm (IK25)
 • DR BR28 Års 1 (IK 9)
 • DR BR29 Års 2 (IK 8)
 • DR BR30 Broholm 1 (IK225)
 • DR BR31 Broholm 2 (IK47,2 ?)
 • DR BR32 Lundeborg (IK295)
 • IK75,1 Hesselagergårds Skov, Fredskov, Fyn
 • DR BR33 Hesselager (IK75,2)
 • DR BR34 Rynkegård (IK147)
 • DR BR35 Killerup 1 ???(IK51,2 Killerup-B Fyn)
 • DR BR36 Killerup 2 ???(IK91 Killerup-C Fyn)
      Stephens no. 83
 • DR BR37 Elmelund (IK47,1)
 • DR BR38 Bolbro 1 (IK13,2)
      Stephensno. 51
 • DR BR39 Bolbro 2 (IK31)
      Stephens no. 56
 • DR BR40 Allesø (IK13,1)
 • DR BR41 Vedby (IK13,3)
      Stephens no. 52
 • DR BR42 Fyn 1 (IK58 )
      Stephens no. 24
 • DR BR43 Fyn 2 (IK249)
 • DR BR44 Frejlev (IK246)
 • DR BR45 Femø (IK34?)
 • DR BR46 Lekkende (IK291)
      Stephens no. 63
 • DR BR47 Danmark 10 (IK39)
 • DR BR48 Faxe (?????)
 • DR BR49 Højstrup (IK83)
 • DR BR50 Sigerslev (IK158)
 • DR BR51 Aversi (IK215)
 • DR BR52 Maglemose 1 (IK299)
 • DR BR53 Maglemose 2 (IK301)
      Stephens no. 39
 • DR BR54 Maglemose 3 (IK300)
      Stephens no. 55
 • DR BR55 Lellinge (IK105)
      DR BR 55 Lellinge
 • DR BR56 Halskov (IK70)
 • DR BR57 Ejby (IK238)
 • DR BR58 Lynge Gyde (IK298)
      DR BR58 (tegning)
 • DR BR59 Slangerup
      Stephens no. 15
 • DR BR60 Sjælland 1 (IK330)
 • DR BR61 Sjælland 2 (IK98)
      Stephens no. 57
 • DR BR62 Sjælland 3 (K329)
 • DR BR63 Börringe (IK26)
      Stephens no. 71
 • DR BR64 Åsum (IK11)
      DR BR64 (tegning)
 • DR BR65 Hammenhög (IK267)
 • DR BR66 Väsby (IK241,2)
      Stephens no. 49
 • DR BR67 Skåne 1 (IK149,1)
      Stephens no. 19
 • DR BR68 Skåne 2 (IK153)
      Stephens no. 26
 • DR BR69 Skåne 3 (IK152)
      Stephens no. 34
 • DR BR70 Skåne 4
 • DR BR71 Skåne 5 (IK352 Tirup Heide)
 • DR BR72 Skåne 6 (IK151)
      Stephens no. 42
 • DR BR73 Skåne 7 (IK326)
 • DR BR74 Eskatorp (IK241,1)
      Stephens no. 49b
 • DR BR75 Tjurkö 1 (IK184)
 • DR BR76 Tjurkö 2 (IK185)
      Stephens no. 33
 • DR BR77 Tjurkö 3 (IK183)
 • DR BR78 Køllergård (IK95)
 • DR BR79 Danmark 1 (IK229)
 • DR BR80 Danmark 2 (IK364)
      Stephens no. 38
 • DR BR81 Danmark 3 (IK199)
      Stephens no. 46
 • DR BR82 Danmark 4 (IK373)
 • DR BR83 Danmark 5 (????)
 • DR BR84 Danmark 6 (IK198)
      Stephens no. 69
 • DR BR85 Danmark 7 (IK197)
 • DR BR86 Danmark 8 (IK362)
 • DR BR87 Danmark 9
 • Stephens no. 16 Sønderjylland
 • Stephens no. 23 Fyn
 • Stephens no. 36 Fyn
 • Stephens no 37 Danmark
 • Stephens no. 83 Fyn
 • DR BR63 Börringe (IK26)
 • DR BR64 Åsum (IK11)
 • DR BR65 Hammenhög (IK267)
 • DR BR66 Väsby (IK241,2)
 • DR BR74 Eskatorp (IK241,1)
 • Tjurkø (IK184)
 • Tjurkø K175

  BRAKTEATER UTEN INNSKRIFTER:
 • IK180 Stenholts Vang

  Brakteater uten innskrifter fra Skåne, Sverige:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Väby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Väby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Väby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Ravlunda
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Hermanstorp
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Ukjent sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Åkarp nr 7
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Börringe
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Ukendt sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Väsby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Ven
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Skättekärr nr 4
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Förslöv
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Rafnstorp, Vrams Gunnarstorp
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSk Fjärestad nr 24:4

  Brakteater uten innskrifter fra Blekinge, Sverige:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBl Senoren, Torp

  Brakteater uten innskrifter fra Halland, Sverige:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetHa Tuvasgården
 • Ekstern link fra Historiska MuseetHa Maen
 • G 251 Östra Ryftes (IK57,2)
 • G 287 Slitebacken (IK365,5)
 • G 121 Gurfiles (Stephens no. 73) (Tegning)
 • G 85 Fride (IK57,1)
      G 85 Fride (IK57,1)
      G 85 Fride (tegning) (IK57,1)
 • G 205 Djupbrunns (IK44)
      G 205 Djupbrunns (IK44) (tegning)
 • G 89 Sutarve (IK365,6)
 • G 143 Burge (Stephens no. 85) (Tegning)
 • G 348 Visby, Gotland (IK385)
 • Stephens no. 87 Gotland
 • Vg 228 Trollhättan (IK189)
  Vg 228 Trollhättan (IK189)
 • Vg 207 Grumpan (IK260).
 • Sm IK339 Forsheda
 • Ög 178 Vadstena (IK377,1)
  Ög 178 Vadstena (IK377,1)
 • Stephens no. 35
 • Stephens no. 41
 • Stephens no. 43
 • Stephens no. 45
 • G 287 Slitebacka
 • G 251 Öster-Ryftes
 • G 143 Burge (IK365,3)
 • G 348 Visby, Kungsladugården
 • G 121 Gurfiles (IK264)
 • G 45 Allmungs (IK365,2)
 • Vg 207 Grumpan
 • Ög 178 Vadstena
 • Sm IK339
 • IK57,3 Riksarve, Gotland
 • IK286,1 Kälder, Gotland
 • IK365,1 Ukjent sted, Gotland
 • IK365,7 Ukjentsted, Gotland
 • IK365,8 Broa, Gotland
 • IK394 Slipshavn, Gotland
 • IK14 Aneby, Småland
 • IK174 Småland, Småland
 • IK134 Öland, Öland
 • IK193 Tunalund, Uppland
 • IK339 Småland, Småland (?)
 • IK351 Sundsvall, Medelpad
 • IK377,2 Mariedam, Närke
 • IK107 Lilla Jored, Bohuslän
 • IK181 Svarteborg, Bohuslän

  BRAKTEATER UTEN INNSKRIFTER:

  Brakteater uten innskrifter fra Gotland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Hesselby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Lilla Veda
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Tuna
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Rodinge
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Hulte
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Kodings
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Nors
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Prästgården, Vänge
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Stora Tollby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Kejlungs
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Ukjent sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Ringome
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Rosendal
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Gervalds
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Lararve
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Bertels
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Barshaldershed, Gullbacken
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Timans, Roma
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Stora och Lilla Ihre
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Bringsarve, Sojs
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Lau backar
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Gerete
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Larsarve
 • Ekstern link fra Historiska MuseetGo Allekvia

  Brakteater uten innskrifter fra Bohuslän:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Lille Jored
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Rolfsered
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Rolfsered
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Kjeberg
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Stora Ryk
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Öröd
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Nära Fjällbacka
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Hede?
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Ukjent sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Ström
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Tossene
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Sjöändan
 • Ekstern link fra Historiska MuseetBo Tossene

  Brakteater uten innskrifter fra Västergötland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Alingsås
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Östtorp
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Sparlösa
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Grästorp
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Håkansgården
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Tegelund
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Djurgårdsäng
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Vättlösa
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Murum
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Böja
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Ukjent sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Böja
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Furulid
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Vänersnäs
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVg Sjöhagen

  Brakteater uten innskrifter fra Öland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Holmetorp
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Sandby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Holmetorp
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Lundby nr 2
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Tjusby
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Lilla Istad
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Ukjent sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Dödevi nr 5
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖl Fröslunda

  Brakteater uten innskrifter fra Östergötland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖg Vadstena
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖg Norra Torslunda
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖg orra Torslunda
 • Ekstern link fra Historiska MuseetÖg Norra Torslunda

  Brakteater uten innskrifter fra Södermanland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSö Silleby, Mellangården
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSö Skenäs
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSö Ukjent sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSö Berga, Åker
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSö Berga, Ytterjärna

  Brakteater uten innskrifter fra Värmland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVr Järnskogsboda
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVr Svanskog
 • Ekstern link fra Historiska MuseetVr Järnskogsboda

  Brakteater uten innskrifter fra Småland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSm Espelund
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSm Hagreda, Södergården
 • Ekstern link fra Historiska MuseetSm Långaryd

  Brakteater uten innskrifter fra Dalsland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetDs Lunnane
 • Ekstern link fra Historiska MuseetDs Ukent Sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetDs Berg
 • Ekstern link fra Historiska MuseetDs Dalen

  Brakteater uten innskrifter fra Närke:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetNä Mariedam

  Brakteater uten innskrifter fra Uppland:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetUp Kv Järnsvampen
 • Ekstern link fra Historiska MuseetUp Ekerö
 • Ekstern link fra Historiska MuseetUp Danmark
 • Ekstern link fra Historiska MuseetUp Söderby nr 2

  Brakteater uten innskrifter fra ukjent sted:
 • Ekstern link fra Historiska MuseetUkjent sted
 • Ekstern link fra Historiska MuseetUkjent sted
 • Norske Brakteater Europeiske Brakteater
 • Niær 2 Fredrikstad (IK244)
 • Ågedal (IK1)
      NIæR 11 Ågedal (IK1)
      NIæR 11 Ågedal (IK1)
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • NiæR 36 Bjørnerud (IK24)
 • >NIær 8 - Søtvedt (Stephens no. 94)
 • NIær 8 - Søtvedt (Stephens no. 94)
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Stephens no. 40
 • Stephens no 41b (NIæR 23) Sogndal
 • IK 331 (NIæR 18) Selvik, Rogaland
 • IK 131 Norge (NIæR 42).
 • IK 3 Åk Møre og Romsdal
 • IK85 Hove Sogn og Fjordane
 • Bilde av Mauland Medaljonen.
 • IK126 Midtmjelde Hordaland
 • IK214 Austad, Vest-Agder
 • IK231 Dalum / Daleim nedre Nord-Trøndelag
 • IK256 Godøy Sunnmøre
 • IK263 Gunheim Telemark
 • IK177 Telemark
 • IK268 Haram Sunnmøre
 • IK282 Hov Nord-Trøndelag
 • IK343 Raum Stedje Sogn og Fjordane
 • IK345 Store Salte Rogaland

  BRAKTEATER UTEN INNSKRIFTER

 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Fra Historisk Museum i Oslo
 • Høyvik, Sogn og Fjordane
 • Tyske, Frisiske og Schlesvigske brakteater:
 • "Stepens no. 7 Danneberg, Hannover
 • Stephens no. 8 Danneberg, Hannover
 • Stephens no. 29 Pommern
 • Stephens no. 81 Mecklenb
 • IK74 Heide, Dithmarschen
 • IK129,1 Nebenstedt (II), Niedersachsen
 • Ekstern billedlink fra Historiska MuseetIK239 Elstertrebnitz, Leipzig
 • Ekstern billedlink fra www.boudicca.deIK76 Hitsum, Frisland
 • IK16 Aschersleben, Bez. Halle
 • IK128 Nebenstedt(I), Niedersachsen
 • IK141 Penzlin, Bez. Neubrandenburg
 • IK156 Sievern, Niedersachsen
 • IK240 Erin, Westfalen
 • IK259 Großfahner, Bez. Erfurt
 • IK302 Meckenheim, Rheinland-Pfalz
 • IK309 Nebenstedt (III), Niedersachsen
 • IK311 Oberwerschen, Bez. Halle
 • IK350 Sydvest-tyskland (?)
 • IK367 Ukjent sted
 • IK389 Welschingen, Baden-Württemberg


  Engelske brakteater:
 • Ekstern link fra www.runesnruins.comIK374 Undley, Suffolk
 • Ekstern link fra Britsh Museum IK374 Undley, Suffolk
 • IK323 St. Giles’ Field, Oxfordshire
 • IK388 Welbeck Hill-(?) / Irby Lincolnshire
 • IK577 Kingston Bagpuise, Oxfordshire


  Øst-Europesike braktaeter:
 • IK182,1 Szatmár, Ungarn
 • IK182,2 Szatmár, Ungarn
 • IK182,3 Debrecen, Ungarn
 • IK375 Ungarn/Danmark (V), Ungarn
 • IK211 Wapno, Posnan´, Polen
 • IK386 Wapno, Posnan´, Polen
 • IK217 Beresina området, Russland


  Ukjent sted:
 • IK360 Ukjent sted


 • Diverse litteratur:
  ¤ "Vadstena-brakteaten" och en nyfunnen guldbrakteat präglad med samma stamp. Af Oscar Montelius, Forvännen 1906, side 145.
  ¤ Geretebrakteaten och dess likar, Sune Lindqvist, Forvännen 1927, side 217..
  ¤ Två fynd av Knut Erikssons Västerås-brakteater från Maekmvra i Valbo socken, Gästrikland, Bent Thordeman, Forvännen 1931, side 207.
  ¤ Brakteater från folkvandringstid, Nils Åberg, Forvännen 1940, side 103.
  ¤ »Fundet på Myntkabinettet en hidtil ukendt D-brakteat«, Morten Axboe, Forvännen 1995, side 209.
  ¤ »Århundradets brakteat» - kring fyndet av en unik tionde brakteat från Söderby i Danmarks socken, Uppland, Jan Peder Lamm, Hubert Hydman och Morten Axboe, Forvännen 1999, side 225.
  ¤ Notes on Axboe's and Malmer's gold bracteate chronologies, Martin Rundkvist, Forvännen 2006, side 348.
  ¤ En guldbrakteat från myntsamlingen på Ericsbergs slott, Morten Axboe och Lars O. Lagerqvist, Forvännen 2010, side 96.
  ¤ "Morten Axboe - Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit".
  ¤ Morten Axboe og Marie Stoklund. En runebrakteat fra Uppåkra
  ¤ Jan Peder Lamm, Hubert Hydman och Mörten Axboe. »Århundradets brakteat» - kring fyndet av en unik tionde brakteat från Söderby i Danmarks socken, Uppland
  ¤ Tineke Looijenga, Bracteate Fyn-C1: A Surprising Encounter with Emperor Marcus Aurelius Carus?
  ¤ Bracteates and Runes, Review article by Nancy L. Wicker and Henrik Williams
  ¤ The Bracteate Hoard from Binham — An Early Anglo-Saxon Central Place? By Charlotte Behr and Tim Pestell, with a contribution by John Hines
  ¤ Aleksander Bursche, Germanic gold bracteates from the hoard in Zagórzyn near Kalisz
  ¤ Weibliche eliten in der frühgeschichte female elites in protohistoric Europe
  ¤ Tim Grønnegaard og Morten Axboe, Kvindens guld endte, hvor to åer mødes
  ¤ Morten Axboe, Guldbrakteaterne fra Dalem
  ¤ Kent O. Laursen i Kuml: Kundskab og indvielse. En ikonografisk tolkning af udvalgte B-brakteater.
  ¤ Lif on the edge: Social, Political an Religiuos Frontiers in Early Mediveal Europe
  ¤ Charlotte Behr, New Bracteate Finds from Early Anglo-Saxon England.
  ¤ Morten Axboe, Lars O. Lagerqvist, En guldbrakteat från myntsamlingen på Ericsbergs slott
  ¤ Marias Kristensen, Ribe Amts Runeindskrifter.
  ¤ Morten Axboe, ‘Syv kobberstukne Tavler…’, C.J. Thomsen og guldbrakteaterne: Nationalmuseets første forskningsprojekt< /A>
  ¤
  Aleksander Bursche, Two Scandinavian Bracteates from the Württembergisches Landesmuseum Stuttgart


  Hurtiglinker til de andre kapitlene:
  |.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

  Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2008


  Referanser - Kildelitteratur

  Opdateret d. 5.4.2020