BRAKTEATER

Brakteater var Skandinavenes mest karakteristiske smykker i 5. - 7. århundre. En brakteat er en liten tynd gullplate med pregning, som er stemplet eller presset kun på en side, slik at forsiden er opphøyet og baksiden tilsvarende fordypet eller nesten jevn. De er forsynt med en hempe, og ble båret i halskjeder, ofte sammen med andre gullsaker og perler av forskjellig art.

De har ikke bare hatt funksjon som smykker, men dels i kraft av billedfremstillingene, dels med de magiske tegn (kors, swastika, triskellen etc), og dels pga innskriften, som pryder brakteatene, har de også hatt en funksjon som vernende amuletter.

Det er funnet over 900 brakteater og 2/3 kommer fra Skandinavia. Forbildet for de skandinviske brakteater er romersk-bysantinske mynter og medaljer. Etter billedfremstillingen, klassifiserer man de forskjellige brakteat-typene opp A-, B-, C- og D-brakteater. Det er også såkalte M-brakteater som betegner medaljonger, dvs at det har posetiv trykk på begge sider, og ikke som på vanlige brakteater, som er stemplet eller presset kun på en side. På langt nær alle brakteater har runeinnskrifter, det vil si at det finnes mange A-, B-, C- og D-brakteater uten innskrifter.

Selve betegnelsen brakteat opstod i 1694, og kommer av det latinske bractea som betyr tynd plate. Brakteater brukes også som betegnelse for mynter fra middelalderen som kun er preget på den ene siden. Disse middelalderske mynter var oftest fremstillet av sølv.FLERE EKSEMPLARER AV SAMME BRAKTEAT

BR52_Maglemose-1 DR BR 15 Skonager 2
DR BR 52 Maglemose 1 ----------------------------------------------------------------------------------- DR BR 15 Skonager 2
Foto: Ogenslav


Det er fundet flere eksemplarer av samme brakteat, som for eksempel her vist gjennom DR BR52 Maglemose 1 og DR BR 15 Skonager 2.

FLERE BRAKTEATER FRA SAMME VERKSTED/GULLSMED


DR BR 15 Skonager 2 ------------------------------------------------------------------------------------------ DR BR 14 Skonager 1
Foto: Ogenslav
DR BR 9 Darum 1 (IK 42) --------------------------- DR BR 10 Darum 2 (IK41,1) ---------------------- DR BR 11 Darum 3 (IK_162,2)
Foto: Digi 30
DR BR 13 Darum5 (IK43) -------------------------- DR BR 16 Skonager 3 (IK_163)
Foto: Digi 30Noen av brakteatene som er funnet, synes at kunne vært laget av samme gullsmed eller samme verksted, som for eksempel her vist gjennom Skonager- og Darum-barktatene IK42IK41,1IK162,2IK43, og  DR BR14 Skonager 1DR BR15 Skonager 2IK_163.

Dette tyder på at brakteat-kunstnerene var profesjonelle gullsmeder, men som det vil fremgå under, var disse gullsmedene ikke særlig runekyndige. Man antar at de etterlignet innskrifter etter beste evne, og kanskje også etter oppskrift. Et problemet for gullsmeden kan ha vært at brakteatstempelet skulle lages speilvendt, for at trykket skulle fremstå riktig, noe som kan ha bidratt til at en rekke ikke-runekyndige gullsmeder har formet runene feil.

Sophus Bugge har framsatt en hypotese om at UHA-ætten, som skal ha tilhørt herulerne, og en rekke menn med navnet Uha (bergugle), virket som rune- og brakteatkunstnere i Norden.

KLASSIFIKASJON ETTER BILLEDFREMSTILLING

Klassifikasjonen av brakteatene etter billedfremstillingen, deler brakteatene opp i fire forskjellige grupper, dvs i A-, B-, C- og D-brakteater, uavhengig om brakteatene er med eller uten har runeinnskrift. De fleste brakteater er uten runer.


A-BRAKTEATER

A-brakteater har avbildet hode eller brystbilde og er mer eller mindre en barbarisert etterligning av keiserbilldet fra de klassiske forbilder.


DR BR 1 Geltorf 1 ---------------------------------------------- DR BR 10 Darum 2 -------------------------------------------- DR BR 11 Darum 3
Foto: Digi 30
IK 312,1 ------------------------------------------------------- BR9 Darum 1 ------------------------------------------------- IK189 Trollhaettan
Foto: Digi 30Eksempler på A-brakteater med innskrifter er som vist over gjennom IK254,   DR BR10 Darum 2,   IK162,2,   IK312,1.

B-BRAKTEATER

B-brakteater har avbildet én eller flere mennsekelige skikkelser, under tiden ledsaget av dyr hvis fremstilling kan føres tilbake til romermyntenes Victorias kroning.


IK165 ---------------------------------------------------- DR BR 47.jpg --------------------------------- DR BR 4 Tønder
Foto: Digi 30 ------------------------------------------- Foto: natmus.dk -----------------------------------Foto: Digi 30


Eksempler på B-brakteater med innskrift er her vist over gjennom IK165   DR BR47 Danmark 10   IK353

C-BRAKTEATER

C-Brakteater er den største gruppen og har avbildet hode over et firebenet dyr. C-Brakteater viser en selvstendig behandling av det opprinnelige motiv gjort i en høy kunstnrisk standard.


BR3 Ekernforde -------------------------------------------------- BR16 Skonager -------------------------------------- DK DR BR45 Femø
Foto: Digi 30 ---------------------------------------------------- Foto: Digi 30 -------------------------------------- Foto: OgneslavDR BR50 ----------------------------------------------- DR BR68 ----------------------------------------- IK244 Fredrikstad
Foto: Digi 30Eksempel på C-brakteat med innskrift vist over gjennom DR BR42 Fyn 1,   IK237,   IK163,   BR45 Femo Sønderby,   DR BR50

D-BRAKTEATER

D-Brakteater har avbildet ornamentale dyrefigurer og har frigjort seg fra det klassiske grunnlag. Fremstillingen er uttrykk for en ren nordisk ornamentikk, men denne gruppen falder så godt som utenfor runebrakteatene, da meget få har en runeinnskrift.


Vg Vasttenlösa.
Foto: Ulf Bruxe SHMVg Djurgårdsång ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ds Ukent Sted
Foto: Ulf Bruxe SHMOg Norra Torslunda 2 ---------------------------------------------------------------------------------- IK190 Raum Trollhättan b-side
Foto: Ulf Bruxe SHM --------------------------------------------------------------------------------------------- Foto: Digi20


Eksempel på en D-brakteat er DR BR82 Danmark 4 og IK190 Raum Trollhättan b-side , men innskriften på DR BR82 Danmark 4, er helt forvansket og hører til runologisk gruppe 3 (se under).

M-BRAKTEATER

M-Brakteater er medlajonger, dvs at de har forskjellig posetiv pregning på begge sider.


IK181 Svarteborg, Bohuslän. A- og b-side
Foto: Digi20
IK190 Raum Trollhättan. A- B-side
Foto: Digi20IK246 Frejlev (DR BR44 Frejlev) A- og b-side
Foto: Digi20

RUNOLOGISK KLASSIFIKASJON

Runologisk sett, kan braktater med innskrifter eller innskriftlignende tegn deles inn i fem grupper (se under). Runebrakteatene dateres arkeologisk til ca år 400-650 og alle (lesbare) innskrifter er skrevet på urnordisk og med de eldre runer (24 runers Futhark).

Brakteater i "runologisk gruppe" 2-5, har så mange meningsløse innskrifter eller "alvorlige" skrivefeil, at det er bred enighet om at årsaken til disse skrivefeil, er at de som fremstilte brakteatene, ikke har vært særlig runekyndige, men dyktige gullsmeder. Det er med andre ord snakk om skrivefeil på brakteatene, når vi ikke kan finne runeteksten meningsgivende, og ikke snakk om noen magiske runeinnskrifter som vi ikke kan forstå innholdet av.RUNOLOGISK GRUPPE 1

Brakteater i Runologisk gruppe 1 er brakteater med innskrifter som i hovedsak er uforvansket.


DR BR6 Skrydstrup (IK 166) ------------------------------- DR BR8 Skodborg (IK 161) ---------------------- DR BR13 Darum 5 (IK 439)
Foto: Digi 30DR BR13 Darum 5 (IK 43) -------------------------------- DR DR16 Skonager 3 (IK 163) --------------------- DR BR25 Olst
Foto: Digi 30 ------------------------------------------------- Foto: Digi 30 ----------------------------------- Foto: OgneslavDR BR29.jpg -------------------------------------------- DR BR45 Femo Sønderby ---------------------------- DR BR49
Foto: natmus.dk ------------------------------------------------------- Foto: Ogneslav ------------------------------------ Foto: natmus.dkDR BR55 ------------------------------------------------------- DR BR59 ------------------------------------------------ DR BR61
Foto: natmus.dk --------------------------------------------------- Foto: natmus.dk ---------------------------------------------- Foto: SMH


DR BR67 Skåne I --------------------------------------- DR BR75 --------------------------------------------- DR BR63
Foto: Ogneslav --------------------------------------------------- Foto: natmus.dk ----------------------------------------- Foto: natmus.dk


Her er brakeater i runologisk gruppe 1, vist gjennom DR BR6 Skrydstrup,   DR BR8 Skodborg,   DR BR9 Darum 1,   DR BR13 Darum 5,   DR BR16 Skonager 3,   DR BR25 Ølst,   DR BR29 Års,   DR BR45 Femø,   DR BR49 Højstrup,   DR BR55 Lellinge,   DR BR59 Slangerup,   DR BR61 Sjælland 2,   DR BR63 Börringe,   DR BR67 Skåne 1,   og   DR BR75 Tjurkö.

RUNOLOGISK GRUPPE 2

Brakteater i Runologisk gruppe 2 er brakteater med innskrifter som har enkelte uforvanskede ord.DR BR64 ----------------------------------------------- DR BR65 ------------------------------------------------------------- DR BR79
Foto: natmus.dkDR BR53 Maglemose-2 --------------------------------- DR BR66 Väsby --------------------------------------------------- DR BR54
Foto: Ogneslav ------------------------------------------- Foto: Ogneslav ----------------------------------------------------- Foto: natmus.dkDR BR56 ------------------------------------------------------------- DR BR58 --------------------------------------------------------- DR BR60
Foto: natmus.dk
DR BR74 ----------------------------------------------------- DR BR42
Foto: natmus.dk ---------------------------------------------------- Foto: SHMBrakteater i Runologisk gruppe 2 er her vist gjennom DR BR42 Fyn 1,   DR BR53 Maglemose 2,   DR BR66 Väsby,   DR BR54 Maglemose 3,   DR BR56 Halskov,   DR BR58 Lynge-Gyde,   DR BR60 Sjælland 1,   DR BR60 Åsum,   DR BR65 Hammenhög,   DR BR74 Eskatorp og DR BR79 Danmark 1.

RUNOLOGISK GRUPPE 3.

Brakteater i Runologisk gruppe 3 er brakteater med innnskrifter hvor innskriften er helt forvansket, ofte iblandet karakterer.DR BR2 Geltorf 2 -------------------------------------------- DR BR3 Ekernforde --------------------------------- DR BR4 Tonder
Foto: Digi 30
DR BR7 Galsted (IK61) ---------------------------- DR BR10 Darum 2 (IK41,1) --------------------------------- DR BR11 Darum 3 (IK162,2)
Foto: Digi 30
DR BR14 Skonager 1 ---------------------------------------------- DR BR15 Skonager-2
Foto: Ogneslav ---------------------------------------------------- Foto: OgneslavDR BR12 Darum 4 (IK129,2) --------------------------------- MJy IK 289 --------------------------------- DR BR27
Foto: Digi 30 -------------------------------------------------- Foto: Digi 30 -------------------------------- Foto: Stephens
DR BR50 --------------------------------------------------------- DR BR68 --------------------------------- DR BR71
Foto: Digi 30 ------------------------------------------------- Foto: Digi 30 -------------------------------- Foto: Stephens
DR BR78 Kollergard --------------------------------- DR BR43 Fyn 2 --------------------------------- DR BR81 Danmark 3
Foto: Ogneslav


DR BR2 Geltorf 2,   DR BR3 EkernførdeDR BR4 Tønder,   DR BR7 Galsted,   DR BR10 Darum 2,   DR BR11 Darum 3,   DR BR12 Darum 4,   DR BR14 Skonager 1,   DR BR15 Skonager 2,   DR BR17 Kellersmose,   DR BR23 Sønder Rind,   DR BR24 Mols,   DR BR26 Randers,   DR BR27 Bjørnsholm,   DR BR33 Hesselager,   DR BR34 Rynkebygård,   DR BR35 Killerup 1,   DR BR36 Killerup 2,   DR BR43 Fyn 2,   DR BR46 Lekkende,   DR BR47 Danmark 10,   DR BR48 Faxe,   DR BR50 Sigerslev,   DR BR52 Maglemose 1,   DR BR57 Ejby,   DR BR68 Skåne 2,   DR BR70 Skåne 4,   DR BR71 Skåne 5,   DR BR78 Køllegård,   DR BR80 Danmark 2,   DR BR81 Danmark 3,   DR BR82 Danmark 4,   DR BR83 Danmark 5,   DR BR85 Danmark 7 og DR BR86 Danmark 8.

RUNOLOGISK GRUPPE 4

Brakteater i Runologisk gruppe 4 er brakteater med innskrifter som består av forvanskede tegn, ofte iblandet enkelte uforvanskede latinske bokstaver eller runerIK254 Geldorf -------------------------------------------- IK358 Ullerup ------------------------------------------- IK165
Foto: Digi20IK154,2 ---------------------------------------------------- IK312,1 ---------------------------------------------------- DR BR77
Foto: Digi20DR BR62 ------------------------------------------------- DR BR72 ----------------------------------------------------- DR BR37
Foto: Digi20 ------------------------------------------------Foto: Ogneslav ---------------------------------------------- Foto: OgneslavDR BR32 --------------------------------------------------------------------- DR BR39
Foto: Digi20


Brakteater i Runologisk gruppe 4 er brakteater med innskrifter som består av forvanskede tegn, ofte iblandet enkelte uforvanskede latinske bokstaver eller runer, som her vist gjennom DR BR1 Geltorf 1,   DR BR5 Ullerup,   DR BR18 Skovborg,   DR BR19 Vindum,   DR BR20 Over-Hornbæk 1,   DR BR21 Over-Hornbæk 2,   DR BR22 Over-Hornbæk 3,   DR BR28 Års 1,   DR BR30 Broholm 1,   DR BR31 Broholm 2,   DR BR32 Lundeborg,   DR BR39 Bolbro 2,   DR BR44 Frejlev,   DR BR51 Aversi,   DR BR62 Sjælland 3,   DR BR72 Skåne 6,   DR BR77 Tjurkö 3,   DR BR84 Danmark 6 og DR BR87 Danmark 9.

RUNOLOGISK GRUPPE 5

Innskriften består av latinske bokstaver iblandet enkelte runer.DR BR73 ------------------------------------------------------------- DR BR27 --------------------------------------- IK125 Bjørnsholm
Foto: Digi20


Eksempel på brakteater som hvor innskriften består av latinske bokstaver iblandet enkelte runer, som vist her gjennom DR BR73 Skåne 7,   DR BR27,   IK125 Bjørnsholm.

BRAKTEATENES SYMBOLER

Mange brakteater har symboler eller ornamenter som ble ansett som hellige, og dermed med til at styrke brakteaten som en vernende amulett. Ofte kan en finne opptil flere av disse hellige/vernende symboler på en og samme brakteat. Men man skal ikke se bort i fra at noen symboler i visse tilfelle kunne vært oppfattet som ornamentikk.


LIKEARMET KORS

runeinnskrift Det likearmete korset er et urgammelt hedensk motiv, hvor alle armer har lik lengde (gresk kors). Det kan se ut som et lite kryss. Noen kors har armer som ender i runde knopper.IK233 ----------------------------------------------------------- IK358 ---------------------------------------------------- IK61
Foto: Ogneslav --------------------------------------------------- Foto: Digi20 ------------------------------------------- Foto: Digi20IK154,2 ---------------------------------------------------------- DR BR38 --------------------------------------------- DR BR59
Foto: Digi20 ---------------------------------------------------- Foto: Ogneslav ---------------------------------------Foto: Digi20DR BR72 --------------------------------------------------------------- DR BR44 side A og B
Foto: Ogneslav ----------------------------------------------------------- Foto: natmus.dk


Korssymbolet finnes også bl.a. på Niær 2 Fredrikstad (IK244),   DR BR5 Ullerup,   DR BR7 Galsted,   DR BR20 Over-Hornbæk 1,   DR BR25 Ølst,   DR BR27 Bjørnsholm,   DR BR38 Bolbro 1,   DR BR44 Frejlev,   DR BR59 Slangerup og DR BR72 Skåne 6

SVASTIKA (HAKEKORSET)

runeinnskrift Svastikaet er et av de mest brugte symboler på brakteatene. Svastikaet kan også være "utvidet" med en ekstra strek eller vinkel. Det kan både være formet med krumme eller rette ben, og på samme måte som korsene, kan benene ende i runde knopper. Svastikaet finnes også som en del av selve runeinnskriften, som på DR BR12 Darum 4.

Innskriften på DR BR12 Darum 4 lyder:
Dr-Br12-darum4.jpg
lïïaþRet lae : t÷oRrï
Innskriften er ikke meningdgivende.


Svastika med rette benIK255 ---------------------------------------------------------------------- IK237 ------------------------------------------------------- IK161
Foto: Digi20IK129,2 ------------------------------------------------------------------- DR BR22 -------------------------------------------------- DR BR24
Foto: Digi20 -----------------------------------------------------------Foto: Digi20 ----------------------------------------------- Foto: OgneslavDR BR28 ---------------------------------------------------------------- DR BR40 -------------------------------------------------- DR BR39
Foto: natmus.dkDR BR38 ----------------------------------------------------------------- DR BR45 ---------------------------------------------------- DR BR 67
Foto: OgneslavDR BR72 ---------------------------------------------------------------- DR BR83 ---------------------------------------------------- IK180
Foto: Ogneslav -------------------------------------------------------- Foto: Digi20 ------------------------------------------------ Foto: Digi20Svastika med rette ben finnes bla. på DR BR2 Geltorf 2,   DR BR3 Ekernførde,   DR BR8 Skodborg,   DR BR12 Darum 4,   DR BR22 Over-Hornbæk 3,   DR B25 Ølst,   DR BR28 Års 1,   DR BR38 Bolbro 1,   DR BR39 Bolbro 2,   DR BR40 Allesø,   DR BR45 Femø,   DR BR46 Lekkende,   DR BR52 Maglemose 1,   DR BR56 Halskov,   DR BR60 Åsum,   DR BR67 Skåne 1,   DR BR69 Skåne 3,   DR BR72 Skåne 6,   DR BR73 Skåne 7,   IK180 Stenholts Vang,   DR BR82 Danmark 4 og DR BR83 Danmark 5.

Svastika med krumme ben


DR BR85 --------------------------------------------------------------- IK197
Foto: Digi20


Svastika med krumme ben finnes bl.a. på DR BR85 Danmark 7,   IK197 Danmark VII

Utvidet Svastika

runeinnskriftDR BR78 ----------------------------------------------------------------- DR BR53 --------------------------------- DR BR 78
Foto: OgneslavDR BR57 ---------------------------------------------------------------- DR BR51 ---------------------------------------- DR BR 60
Foto: Digi20DR BR65 ----------------------------------------------------------- DR BR80 ---------------------------------------- DR BR 36
Foto: Digi20Utvidet Svastikae med en ekstra strek eller vinkel finnes bl.a. på DR BR36 Killerup 2,   DR BR53 Maglemose 2,   DR BR57 Ejby,   DR BR58 Lynge Gyde,   DR BR60 Sjælland 1,   DR BR65 Hammenhög,   DR BR78 Køllegård,   DR BR79 Danmark 1 og DR BR80 Danmark 2.

TRISKELLER

runeinnskrift Triskeller ligner på mange måter svastikaet, men triskellen har kun tre ben, og ikke fire som svastikaet, med et felles centrum. Det er et hyppig brukt symbol og benene ender ofte i knopper, på samme måte som hos kors og svastikaene. Den alminnelige triskell har krumme ben (som Yin-Yang symbolet), men det finnes også stiliserte triskeller med rette ben. Triskeller på brakteater ender ofte i runde knopper på samme måde som på kors og svastikaer.


Alminnelige triskellerDR BR31 ------------------------------------------------------------------- IK246 side B
Foto: Digi20


De alminnelig triskeller med kromme ben finnes bl.a. på DR BR31 Broholm 2,   DR BR37 Elmelund,   DR BR44 Frejlev, og på DR BR44 Frejlev løper de krumme benene sammen i en trekant.

Stiliserte triskeller


IK163 ---------------------------------------------------------------- DR BR25 ----------------------------------------- DR BR38
Foto: Digi20 ---------------------------------------------------- Foto: Ogneslav ------------------------------------- Foto: OgneslavDR BR43 ------------------------------------------ DR BR55
Foto: Digi20 -------------------------------------- Foto: OgneslavStilisert triskell har rette ben, og finnes bl.a. på DR BR16 Skonager 3,   DR BR25 Ølst,   DR BR38 Bolbro 1,   DR BR43 Fyn 2 og DR BR55 Lellinge ok .

PUNKT-ORNAMENETER

runeinnskriftPunkt-ornamneter kan bestå av 3 eller flere punkter/knopper satt i en formasjon. Noen braktaeater har punkter/knopper satt i en linje. Det finnes tilfeller med kun et punkt uten tilknytning til andre ornamenter, men dette skal nok kun sees på som fyld i kompsisjonen. Punkter er også brukt til å fylle ut en flate og i disse tilfellene kan det ikke sees på som ornamenter.


Punkt-ornameneter med 3 punkter


IK166 --------------------------------------------------------------- DR BR39 ------------------------------------------------------------ DR BR43
Foto: Digi20 --------------------------------------------------------- Foto: Digi20 ------------------------------------------------------ Foto: OgneslavDR BR51 ------------------------------------------------------------ DR BR55 -------------------------------------------------------------- DR BR58
Foto: natmus.dk


3-punkt-ornamenter finnes bl.a. på DR BR6 Skrydstrup,   DR BR39 Bolbro 2,   DR BR43 Fyn 2,   DR BR51 Aversi,   DR BR55 Lellinge,   DR BR56 Halskov,   DR BR58 Lynge Gyde og DR BR67 Skåne 1.

Punkt-ornameneter med 4 punkter


IK166 ------------------------------------------------- DR BR67 -------------------------------------------------- DR BR 61
Foto: Digi20 ------------------------------------------ Foto: Ogneslav -------------------------------------------- Foto: Ogneslav4-punkt-ornamenter finnes bl.a. på DR BR6 Skrydstrup,   DR BR61 Sjælland 2 og DR BR67 Skåne 1.

Punkt-ornameneter i rosett


IK166
Foto: Digi20


Punkt-ornamenter i rosett med seks punkter finnes bl.a. på DR BR6 Skrydstrup.

SIRKELER

runeinnskrift Sirkler kan være med og uten opphøyet sentrum .IK42 -------------------------------------------------------------- IK 162,2 -------------------------------------------------------- IK129,2
Foto: Digi20IK163 -------------------------------------------------------------------- DR BR23 -------------------------------------------------------- DR BR30
Foto: Digi20DR BR38 ------------------------------------------------------------------------------- DR BR44
Foto: Ogneslav -------------------------------------------------------------------------- Foto: Molkte


Sirkler kan være med og uten opphøyet sentrum og finnes bl.a. på DR BR9 Darum 1,   DR BR11 Darum 3,   DR BR12 Darum 4,   DR BR16 Skonager 3,   DR BR23 Sønder Rind,   DR BR30 Broholm 1,   DR BR38 Bolbro 1,   DR BR44 Frejlev og DR BR58 Lynge Gyde.

TREKANTER

runeinnskrift Brakteater med trekant-symboletIK154,2 ---------------------------------------------------------------------------- DR BR44
Foto: Digi20 --------------------------------------------------------------------------- Foto: Molkte


Trekanten finnes bl.a. på DR BR20 Over-Hornbæk 1 og på DR BR44 Frejlev hvor triskellens ben løper sammen i en trekant. På DR BR20 Over-Hornbæk 1 har trekanten knopper/sirkler i hvert hjørne.

DOBBLET- ELLER FLERDOBELT "TY-RUNE" - TRETEGNET

runeinnskrift Symbolet finnes både med to og med med flere bistaver under hverandre, men også som en Ty-rune.

Innskriften på DR BR21 lyder:
runeinnskrift

Innskriften på DR BR22 lyder:
runeinnskrift

Begge innskrifter har runelignende tegn, men er ikke meningsgivende.DR BR61 ------------------------------------------------------------- DR BR22 -------------------------------------------- IK312,1
Foto: Ogneslav ----------------------------------------------------- Foto: Digi20 ------------------------------------------ Foto: Digi20


Symbolet finnes både med to og med med flere bistaver under hverandre. Som "Ty-rune" finnes symbolet bl.a. på DR BR51 Aversi og DR BR72 Skåne 6. Med 3 bistaver finnes symbolet bl.a. på DR BR61 Sjælland 2 og på DR BR21 Over-Hornbæk 2 og DR BR22 Over-Hornbæk 3 finnes symbolet med to bistaver i selve innskriften.

symbol-TEGNET

runeinnskrift Symbolet kan selvfølgelig være en s-rune, som i denne form oppstod første gang i overgangsperioden mellem 24- og 16-runers futhark etter år 500.


DK IK161
Foto: Digi20


Symbolet finnes bl.a. på DR BR8 Skodborg

ST. HANS KORSET

symbol Symbolet som kan enten være kantet, krummet eller være tegnet dobbelt.DR BR Lyngeby, Djursland
Foto: Ogneslav


Symbolet kan også være tegnet dobbelt som på brakteaten fra Lyngeby på Djursland

SPIRALEN

runeinnskriftVg228 ------------------------------------------------------------- DR BR81
Foto: Ogneslav


Spiral-symbolet finnes bl.a. på Vg228 Trollhattan og DR BR81 Danmark 3

SIKK SAKK-SYMBOLET

runeinnskrift Sikk-sakk-symbolet er et urgammelt symbol


DR BR67 -------------------------------------------------- DR BR36
Foto: Ogneslav ------------------------------------------------- Foto: Digi20


Sikk-sakk-symbolet er et urgammelt symbol og finnes bl.a. på DR BR67 Skåne 1 og DR BR36 Killerup 2.

"T"-ORNAMENETER
runeinnskrift "T"-symbolene er muligvis "hedenske Antiniuskors", dersom deres form ikke skyldes tilfeldigheter, som for eksempel som kan være tilfelde når "T"-symbolet inngår i en forvansket innskrift.

Innskriften på DR BR27 fra Bjørnsholm, Ålborg, Jylland lyder:
runeinnskrift
IK165 ---------------------------------------------------------------- DR BR27 ------------------------------------------------- DR BR71
Foto: Digi20DR BR55 ------------------------------------------------------------ DR BR86
Foto: Digi20 --------------------------------------------------------- Foto: natmus.dk


Det er antagelig ikke grunn til å tolke "T"-symbolet som en Torshammer, som man gjør når det finnes på runestener fra en yngre epoke.

"T"-symbolet finnes bl.a. på DR BR71 Skåne 5,   DR BR18 Skovborg,   DR BR27 Bjørnsholm,   DR BR85 Danmark 7 og DR BR86 Danmark 8.

I-SYMBOLET

runeinnskrift


DR BR ----------------------------------------- DR BR86
Foto: Digi20 ---------------------------------------- Foto: natmus.dk

"Romertall I"-symbolet finnes bl.a. på DR BR86 Danmark 8 og DR BR77 Tjurkö 3.

SOLKORS

runeinnskrift

Innskriften på IK302 Meckenheim:IK302 ---------------------------------------------------------- G85
Foto: Digi20 ------------------------------------------------- Foto: Ogneslav

Solkorset er ikke så ofte anvendt på brakteater, men så vidt jeg kan se de finnes bl.a. et lite solkors på G85 Fride og IK302 Meckenheim

S-SYMBOLET


DR BR35
Foto: Ogneslav


S-symbolet finnes på DR BR37 Elmelund

NORSKE BRAKTEATER
IK_1_Agedal_NIaeR11.jpg

IK 244 (NiæR2 Fredrikstad) ------------------------------------ IK 1 (NIæR11 Ågedal) ---------------- IK 24 (NiæR36 Bjørnerud)
Foto: Digi20IK 331 (NIæR18) ---------------------------------------------- IK 131 (NIæR 42) --------------------------- IK214 Austad, Vest-Agder
Foto: Digi20IK 3 Åk Møre og Romsdal A ------------------ IK 3 Åk Møre og Romsdal B ------------------------------------ IK 231 Dalum
Foto: Digi20IK 85 Hove Sogn og Fjordane A ------------------ IK 85 Hove Sogn og Fjordane B ---------------- IK 263 Gunheim Telemark
Foto: Digi20IK 126 Midtmjelde Hordaland A --------------------- IK 126 Midtmjelde Hordaland B --------------- IK 177 Telemark
Foto: Digi20IK 256 Godøy Sunnmøre A ------------ IK 256 Godøy Sunnmøre B ----------------------------------- IK 268 Haram Sunnmøre A og B
Foto: Digi20IK 343 Raum Stedje Sogn og Fjordane ------------------- IK 345 Store Salte Rogaland ---------------- IK 282 Hov Nord-Trøndelag
Foto: Digi20Mauland Medaljonen A -------------------------- Mauland Medaljonen B
Foto: WikipediaStephens no. 40 ------------------------- Stephens no 41b (NIæR 23 Sogndal ------------------- NIær 8 - Søtvedt (Stephens no. 94)
Foto: StephensNIær 8 - Søtvedt (Stephens no. 94) -------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------- Fra Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo --------------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo ---------------------------- Historisk Museum i Oslo ------------------------------------------------ Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo -------------------------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo -------------------------------------------- Historisk Museum i Oslo ------------------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo ------------------------------- Historisk Museum i Oslo ----------------------------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo ---------------------------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo --------------------------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo ---------------------- Historisk Museum i Oslo ---------------------- Høyvik, Sogn og Fjordane
Foto: www.arild-hauge.comHistorisk Museum i Oslo
Foto: www.arild-hauge.com


Flere bilder av norske brakteater: IK 244 (NiæR 2 Fredrikstad) ,    IK 1 (NIæR 11 Ågedal) ,    IK 1 (NIæR 11 Ågedal) ,    IK 131 (NIæR 42) ,    IK 1 (NIæR 11 Ågedal) ,    IK 331 (NIæR 18 Selvik, Rogaland) ,    IK 24 (NiæR 36 Bjørnerud).

DANSKE BRAKTEATER


IK 254 (DR BR1 Geltorf 1 --------------------- IK 255 (DR BR2 Geltorf 2) ----------------- IK 237 (DR BR3 Ekernførde)
Foto: Digi20IK 353 (DR BR4 Tønder) --------------------- IK 358 (DR BR5 Ullerup) ------------------ IK 166 (DR BR6 Skrydstrup)
Foto: Digi20IK 61 (DR BR7 Galsted) ----------------------- IK 161 (DR BR8 Skodborg) ------------------- IK 42 (DR BR9 Darum 1)
Foto: Digi20IK 41,1 (DR BR10 Darum 2) -------------------------------- IK 162,2 (DR BR11 Darum 3) --------------------- IK 129,2 (DR BR12 Darum 4)
Foto: Digi20IK 162,1 (DR BR15 Skonager 2) ----------------------------- DR BR63 Börringe (IK26) ----------------------------- IK 43 (DR BR13 Darum 5)
Foto: Digi20IK 163 (DR BR16 Skonager 3) ------------------ IK 289 (DR BR17 Kellersmose) ---------------- IK 165 (DR BR18 Skovborg)
Foto: Digi20IK 384 Vindum (DR BR19 Vindum) -------------- IK 154,2 (DR BR20 Over-Hornbæk 1) ------------ IK 312,1 (DR BR21 Over-Hornbæk 2)
Foto: Digi20IK 140 (DR BR22 Over-Hornbæk 3) ------------- IK 341 (DR BR23 Sønder Rind) ----------------- IK 357 (DR BR24 Mols)
Foto: Digi20IK 135 (DR BR25 Ølst) ----------------------- IK 135 (DR BR25 Ølst) ----------------------- IK 25 (DR BR27 Bjørnsholm)
Foto: Digi20IK 9 (DR BR28 Års 1) ------------------------------------- KI 8 (DR BR29 Års 2) --------------------------- IK 225 (DR BR30 Broholm 1)
Foto: Digi20IK 47,2 (DR BR31 Broholm 2) ---------------------- IK 295 (DR BR32 Lundeborg) ------------------ IK75,1 Hesselagergårds Skov, Fredskov, Fyn
Foto: Digi20IK 75,2 (DR BR33 Hesselager) -------------- IK 147 (DR BR34 Rynkegård) --------------- IK 51,2 Killerup-B Fyn (DR BR35 Killerup 1
Foto: Digi20IK 91 (DR BR36 Killerup 2) ---------------------------- IK47,1 (DR BR37 Elmelund) ----------------------- IK13,2 (DR BR38 Bolbro 1)
Foto: Digi20IK 31 (DR BR39 Bolbro 2) ------------------------------ IK 13,1 (DR BR40 Allesø) ------------------- IK 13,3 (DR BR41 Vedby)
Foto: Digi20IK 58 (DR BR42 Fyn 1) ------------------------------------------- IK 249 (DR BR43 Fyn 2) -------------------- IK 39 (DR BR47 Danmark 10)
Foto: Digi20IK 246 (DR BR44 Frejlev) ------------------------------- IK246 (DR BR44 Frejlev) -------------------------------- IK 83 (DR BR49 Højstrup)
Foto: Digi20IK 158 (DR BR50 Sigerslev) ----------------------------- IK 215 (DR BR51 Aversi) --------------------------------- IK 299 (DR BR52 Maglemose 1)
Foto: Digi20IK 301 (DR BR53 Maglemose 2) --------------------- IK 300 (DR BR54 Maglemose 3) ---------------------- IK 105 (DR BR55 Lellinge)IK 70 (DR BR56 Halskov) ---------------------------------- IK 238 (DR BR57 Ejby) -------------------------- IK 298 (DR BR58 Lynge Gyde)
Foto: Digi20IK 330 (DR BR60 Sjælland 1) ---------------------- IK 98 (DR BR61 Sjælland 2) ----------------------------- IK 329 (DR BR62 Sjælland 3)
Foto: Digi20IK 26 (DR BR63 Börringe) ------------------------------------ IK 11 (DR BR64 Åsum) ------------------------------- IK 267 (DR BR65 Hammenhög)
Foto: Digi20IK 241,2 (DR BR66 Väsby) ------------------------ IK 149,1 (DR BR67 Skåne 1) --------------------------- IK 153 (DR BR68 Skåne 2)
Foto: Digi20IK 152 (DR BR69 Skåne 3) ----------------------------- IK 352 (DR BR71 Skåne 5) -------------------------- IK 151 (DR BR72 Skåne 6)
Foto: Digi20IK 326 (DR BR73 Skåne 7) -------------------------- IK 241,1 (DR BR74 Eskatorp) ------------------------ IK 184 (DR BR75 Tjurkö 1)
Foto: Digi20IK 185 (DR BR76 Tjurkö 2) ----------------------- IK 95 (DR BR78 Køllergård) -------------------------- IK 229 (DR BR79 Danmark 1)
Foto: Digi20IK 364 (DR BR80 Danmark 2) ---------------------- IK 199 (DR BR81 Danmark 3) ------------------------- IK 373 (DR BR82 Danmark 4)
Foto: Digi20IK 199 (DR BR81 Danmark 3) ---------------------- IK 373 (DR BR82 Danmark 4) -------------------------- IK 374 (DR BR83 Danmark 5)
Foto: Digi20IK 198 (DR BR84 Danmark 6) --------------------- IK 197 (DR BR85 Danmark 7) ------------------------- IK 362 (DR BR86 Danmark 8)
Foto: Digi20IK 183 (DR BR77 Tjurkö 3 ------------------------- IK 41,2 (DR BR 14 Skonager 1) --------------------------------- DR BR45 Femø
Foto: Digi20 -------------------------------- Foto: www.arild-hauge.com --------------------------------- Foto: www.arild-hauge.comDR BR70 Skåne 4 --------------------------------- DR BR46 Lekkende (IK291) --------------------------------- DR BR59 Slangerup
Foto: natmus.dkDR BR48 Faxe
Foto: natmus.dkDR BR87 ------------------------------------------------------------------- IK142
Foto: natmus.dk ------------------------------------------------------------- Foto: Digi20


Flere bilder av danske brakteater: DR BR84 Danmark 6 (IK198) ,   DR BR85 Danmark 7 (IK197) ,   DR BR86 Danmark 8 (IK362) ,   DR BR81 Danmark 3 (IK199) ,    DR BR82 Danmark 4 (IK373) ,    DR BR83 Danmark 5 (IK375) ,    DR BR63 Börringe (IK26) ,    DR BR80 Danmark 2 (IK364) ,    DR BR81 Danmark 3 (IK199) ,    DR BR82 Danmark 4 (IK373 ,    DR BR76 Tjurkö 2 (IK185) ,    DR BR78 Køllergård (IK95) ,    Bh_IK_95,1 ,    DR BR79 Danmark 1 (IK229) ,    DR BR73 Skåne 7 (IK326) ,    DR BR74 Eskatorp (IK241,1) ,    DR BR75 Tjurkö 1 (IK184) ,    DR BR69 Skåne 3 (IK152) ,    DR BR71 Skåne 5 (IK352 Tirup Heide) ,    DR BR72 Skåne 6 (IK151) ,    DR BR66 Väsby (IK241,2) ,    DR BR66 Väsby (IK241,2) ,    DR BR67 Skåne 1 (IK149,1) ,    DR BR68 Skåne 2 (IK153) ,    DR BR63 Börringe (IK26) ,    DR BR64 Åsum (IK11) ,    DR BR64 Åsum (IK11) ,    DR BR64 Åsum (IK11) ,    DR BR65 Hammenhög (IK267) ,    DR BR65 Hammenhög (IK267) ,    DR BR65 Hammenhög (IK267) ,    DR BR60 Sjælland 1 (IK330) ,    DR BR61 Sjælland 2 (IK98) ,    DR BR62 Sjælland 3 (K329) ,    DR BR 55 Lellinge ,    DR BR56 Halskov (IK70) ,    DR BR57 Ejby (IK238) ,    DR BR58 Lynge Gyde (IK298) ,    DR BR58 Lynge Gyde (IK2989) ,    DR BR53 Maglemose 2 (IK301) ,    DR BR54 Maglemose 3 (IK300) ,    DR BR55 Lellinge (IK105) ,    DR BR50 Sigerslev (IK158) ,    DR BR51 Aversi (IK215) ,    DR BR5 Maglemose 1 (IK299 ,    DR BR44 Frejlev (IK246) ,    DR BR49 Højstrup (IK83 ,    DR BR42 Fyn 1 (IK58) ,    DR BR42 Fyn 1 (IK58) ,    DR BR43 Fyn 2 (IK249 ,    DR BR47 Danmark 10 (IK39) ,    DR BR38 Bolbro 1 (IK13,2) ,    DR BR39 Bolbro 2 (IK31) ,    DR BR40 Allesø (IK13,1) ,    DR BR41 Vedby (IK13,3) ,    DR BR36 Killerup 2 (IK91 Killerup-C Fyn) ,    DR BR37 Elmelund (IK47,1) ,    DR BR33 Hesselager (IK75,2) ,    DR BR34 Rynkegård (IK147) ,    DR BR35 Killerup 1 (IK51,2 Killerup-B Fyn) ,    IK75,1 Hesselagergårds Skov, Fredskov, Fyn ,    DR BR31 Broholm 2 (IK47,2) ,    DR BR32 Lundeborg (IK295) ,    DR BR27 Bjørnsholm (IK25) ,    DR BR28 Års 1 (IK 9) ,    DR BR29 Års 2 (IK 8) ,    DR BR30 Broholm 1 (IK225) ,    IK 135 (DR BR25 Ølst) ,    DR BR25 Ølst (IK135) ,    DR BR22 Over-Hornbæk 3 (IK140) ,    DR BR23 Sønder Rind (IK341) ,    DR BR23 Sønder Rind (IK341) ,    DR BR24 Mols (IK357 ,   

SVENSKE BRAKTEATER


G 251 Östra Ryftes (IK57,2) -------------------------- G 287 Slitebacken (IK365,5) ---------------------------- G 85 Fride (IK57,1)
Foto: OgneslavVg 228 Trollhättan (IK189) -------------------------- G 89 Sutarve (IK365,6) ---------------------------------- G 205 Djupbrunns (IK44)
Foto: OgneslavSm IK339 Forsheda ---------------------------------- Vg 207 Savare -------------------------------------------- Vg 228 Trollhättan (IK189)
Foto: Ogneslav


G 251 Öster-Ryftes -------------------------------------------------- G 287 Slitebacka ------------------------- G 348 Visby, Kungsladugården
Foto: Ulf Bruxe SHMG 143 Burge (IK365,3) --------------------------------------------- G 121 Gurfiles (IK264) -------------------------- Vg 207 Grumpan
Foto: Ulf Bruxe SHMG121 Gurfils (IK264) ---------------------------------------------- G 45 Allmungs (IK365,2) -------------------------- IK 339
Foto: Ulf Bruxe SHMÖg 178 Vadstena
Foto: Ulf Bruxe SHMIK57,3 Riksarve, Gotland ---------------------------------------------------- ÖG 178-Vadstena (positiv og negative side)
Foto: Ulf Bruxe SHMIk 185Tjurkö ------------------------------ Vg 228 Trollhattan (IK189) ------------------------------------ Og178 Vadstena (IK 377,1.)
Foto: Digi20IK193 Tunalund, Uppland --------------------------- IK193 Tunalund, Uppland --------------------------------- IK377,2 Mariedam, Närke
Foto: Digi20IK286,1 Kälder, Gotland A og B side ------------------------------------------------------------------------------------------ IK44
Foto: Digi20IK365,7 Ukjentsted, Gotland ------------------------- IK 377,1 Vadstena ----------------------------------- Vg207 Grumpan (IK260)
Foto: Digi20IK 365,1 ---------------------------------------- IK 14 Aneby, Småland ------------------------ IK 14 Aneby, Smaland
Foto: Digi20


IK 385_Visby -------------------------------------- IK107 Lilla Jored, Bohuslän ------------------------------ IK107 Lilla Jored, Bohuslän
Foto: Digi20IK181 Svarteborg, Bohuslän --------------------- IK181 Svarteborg, Bohuslän ----------------------------------- IK 339
Foto: Digi20


IK 365,7 --------------------------------------- IK 134 Öland ------------------------------------------------- IK174 Småland
Foto: Digi20IK 351 Sundsvall, Medelpad -------------------- IK 351 Sundsvall, Medelpad ----------------------------- IK 365,8 Broa, Gotland
Foto: Digi20IK 339 Småland -------------------------------------------------------- IK_286,1_Kalder_Gotland Side A og B
Foto: Digi20G251 Östra Ryftes (IK 57,2) --------------------- G 85 Fride (IK57,1) ------------------------------------ IK 189 Trollhaettan
Foto: Digi20Stephens no. 35 -------------------------------------------------- Stephens no. 41 -------------------------------------------------- Stephens no. 43
Foto: StephensStephens no. 45 ------------------------------------------ G 205 Djupbrunns (IK44) ------------------------------------- G 143 Burge (Stephens no. 85
Foto: StephensG 348 Visby, Gotland (IK385) ---------------------------- Stephens no. 87 Gotland -------------------------------- G 121 Gurfiles (Stephens no. 73)
Foto: Stephens

SVENSKE BRAKTEATER UTEN INNSKRIFTER:


Brakteater uten innskrifter fra Skåne:

Väsby 1 ------------------------------------------------------------ Väsby 2 ---------------------------------------------------- Ravlunda
Foto: Ulf Bruxe SHMHermanstorp --------------------------------------------------------- Åkarp nr 7 ----------------------------------------------------------------------- Ukjent ssted
Foto: Ulf Bruxe SHMBörringe ------------------------------------------------------------------------------- Väsby
Foto: Ulf Bruxe SHMVäsby 3 --------------------------------------------------------------- Väsby --------------------------------------------------------------- Skättekärr nr 4
Foto: Ulf Bruxe SHMFörslöv ------------------------------------------------------- Rafnstorp, Vrams Gunnarstorp -------------------- Fjärestad nr 24:4
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Blekinge, Sverige:


Senoren Torp
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Halland, Sverige:

"
Tuvasgården ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maen
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Gotland:


Hesselby ----------------------------------------------------- Lilla Veda ------------------------------------------------- Tuna
Foto: Ulf Bruxe SHMHulte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kodings
Foto: Ulf Bruxe SHMRodinge -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nors
Foto: Ulf Bruxe SHMPrästgården, Vänge --------------------------------------------- Stora Tollby ----------------------------------------------- Kejlungs
Foto: Ulf Bruxe SHMUkjent sted ---------------------------------------------------- Ringome ------------------------------------------------------------------- Rosendal
Foto: Ulf Bruxe SHMGervalds ----------------------------------------------------------------- Lararve --------------------------------------------- Bertels
Foto: Ulf Bruxe SHMTimans, Roma ---------------------------------------------------- Stora och Lilla Ihre
Foto: Ulf Bruxe SHMLarsarve -------------------------------------------------------- Allekvia
Foto: Ulf Bruxe SHMGerete --------------------------------------------------------- Barshaldershed, Gullbacken -------------------------------------------- Lau backar
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Bohuslän:


Lille Jored -------------------------------------------------------------------------------------------------- Rolfsered
Foto: Ulf Bruxe SHMRolfsered ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjeberg
Foto: Ulf Bruxe SHMÖröd
Foto: Ulf Bruxe SHMStora Ryk ----------------------------------------------------------- Nära Fjällbacka -------------------------------------------- Hede
Foto: Ulf Bruxe SHMUkjent sted -------------------------------------------- Ström ------------------------------------------------------ Tossene
Foto: Ulf Bruxe SHMSjöändan -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tossene
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Västergötland:


Alingsås ----------------------------------------------- Östtorp ------------------------------------------------- Sparlösa
Foto: Ulf Bruxe SHMTegelund ------------------------------------------------------------------------------- Djurgårdsäng
Foto: Ulf Bruxe SHMVättlösa
Foto: Ulf Bruxe SHMMurum -------------------------------------------------- Böja -------------------------------------------------- Ukjent sted
Foto: Ulf Bruxe SHMFurulid ------------------------------------------------ Vänersnäs --------------------------------------------- Sjöhagen
Foto: Ulf Bruxe SHMHåkansgården ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grästorp
Foto: Ulf Bruxe SHMBöja
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Öland:


Holmetorp ------------------------------------------------ Sandby ------------------------------------------------ Holmetorp
Foto: Ulf Bruxe SHMLundby nr 2 ------------------------------------------------ Tjusby ------------------------------------------------ Lilla Istad
Foto: Ulf Bruxe SHMUkjent sted ------------------------------------------------ Dödevi nr 5 ---------------------------------------------- Fröslunda
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Östergötland:


Vadstena --------------------------------------------------- Norra Torslunda --------------------------------------------- Norra Torslunda
Foto: Ulf Bruxe SHMNorra Torslunda
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Södermanland:


Silleby, Mellangården -------------------------------------- Skenäs ------------------------------------------------------ Ukjent sted
Foto: Ulf Bruxe SHMBerga, Åker ------------------------------------------------------ Berga, Ytterjärna
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Värmland:


Järnskogsboda --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Svanskog
Foto: Ulf Bruxe SHMJärnskogsboda
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Småland:


Espelund ------------------------------------------------------ Hagreda, Södergården ------------------------------------ Långaryd
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Dalsland:


Lunnane ------------------------------------------------------ Ukent Sted --------------------------------------------------------- Berg
Foto: Ulf Bruxe SHM

Dalen
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Närke:


Nä Mariedam
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra Uppland:


Kv Järnsvampen ------------------------------------------------- Danmark --------------------------------------------------------- Söderby nr 2
Foto: Ulf Bruxe SHM

Brakteater uten innskrifter fra ukjent sted:


Ukjent sted --------------------------------------------------------------------------- Ukjent sted
Foto: Ulf Bruxe SHM

EUROPEISKE BRAKTEATER


Tyske, Frisiske og Schlesvigske brakteater:IK74 Heide, Dithmarschen ----------------- IK129,1 Nebenstedt (II), Niedersachsen ---------------- IK76 Hitsum, Frisland
Foto: Digi20IK16 Aschersleben, Bez. Halle ------------------------------ IK128 Nebenstedt(I), Niedersachsen ---------- IK141 Penzlin, Bez. Neubrandenburg
Foto: Digi20IK156 Sievern, Niedersachsen --------------------- IK240 Erin, Westfalen ------------------------------------ IK259 Großfahner, Bez. Erfurt
Foto: Digi20IK302 Meckenheim, Rheinland-Pfalz ------ IK309 Nebenstedt (III), Niedersachsen --------------------- IK311 Oberwerschen, Bez. Halle
Foto: Digi20IK350 Sydvest-tyskland ------------------------------------- IK367 Ukjent sted ------------------------------- IK389 Welschingen, Baden-Württemberg
Foto: Digi20Stepens no. 7 Danneberg, Hannover --------------------- Stephens no. 29 Pommern ------------------------------- Stephens no. 81 Mecklenb
Foto: Digi 20Stephens no. 8 Danneberg, Hannover ------------------------ IK239 Elstertrebnitz, Leipzig
Foto: Wikipedia

Braktaeter fra Ungarn:


- -
IK182,1 Szatmár, Ungarn - ---------------------------- IK182,2 Szatmár, Ungarn ----------- IK182,3 Debrecen, Ungarn
Foto: Digi20IK375 Ungarn/Danmark (V), Ungarn
Foto: Digi20

Braktaeter fra Polen:IK211 Wapno, Posnan, Polen - ---------------------------------- IK386 Wapno, Posnan´, Polen -
Foto: Digi20

Braktaeter fra Russland:IK217 Beresina området, Russland
Foto: Digi20

Ukjent sted:IK360 Ukjent sted -
Foto: Digi20

Engelske brakteater:


-
IK374 Undley, Suffolk -------------------------------------- IK323 St. Giles’ Field, Oxfordshire ---------- IK388 Welbeck Hill-(?) / Irby Lincolnshire
Foto: Digi20


 • IK577 Kingston Bagpuise, Oxfordshire  Diverse litteratur:
  ¤ New Bracteate Finds from Early Anglo-Saxon England
  ¤ "Vadstena-brakteaten" och en nyfunnen guldbrakteat präglad med samma stamp. Af Oscar Montelius, Forvännen 1906, side 145.
  ¤ Geretebrakteaten och dess likar, Sune Lindqvist, Forvännen 1927, side 217..
  ¤ Två fynd av Knut Erikssons Västerås-brakteater från Maekmvra i Valbo socken, Gästrikland, Bent Thordeman, Forvännen 1931, side 207.
  ¤ Brakteater från folkvandringstid, Nils Åberg, Forvännen 1940, side 103.
  ¤ »Fundet på Myntkabinettet en hidtil ukendt D-brakteat«, Morten Axboe, Forvännen 1995, side 209.
  ¤ »Århundradets brakteat» - kring fyndet av en unik tionde brakteat från Söderby i Danmarks socken, Uppland, Jan Peder Lamm, Hubert Hydman och Morten Axboe, Forvännen 1999, side 225.
  ¤ Notes on Axboe's and Malmer's gold bracteate chronologies, Martin Rundkvist, Forvännen 2006, side 348.
  ¤ En guldbrakteat från myntsamlingen på Ericsbergs slott, Morten Axboe och Lars O. Lagerqvist, Forvännen 2010, side 96.
  ¤ "Morten Axboe - Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit".
  ¤ Morten Axboe og Marie Stoklund. En runebrakteat fra Uppåkra
  ¤ Jan Peder Lamm, Hubert Hydman och Mörten Axboe. »Århundradets brakteat» - kring fyndet av en unik tionde brakteat från Söderby i Danmarks socken, Uppland
  ¤ Tineke Looijenga, Bracteate Fyn-C1: A Surprising Encounter with Emperor Marcus Aurelius Carus?
  ¤ Bracteates and Runes, Review article by Nancy L. Wicker and Henrik Williams
  ¤ The Bracteate Hoard from Binham — An Early Anglo-Saxon Central Place? By Charlotte Behr and Tim Pestell, with a contribution by John Hines
  ¤ Aleksander Bursche, Germanic gold bracteates from the hoard in Zagórzyn near Kalisz
  ¤ Weibliche eliten in der frühgeschichte female elites in protohistoric Europe
  ¤ Tim Grønnegaard og Morten Axboe, Kvindens guld endte, hvor to åer mødes
  ¤ Morten Axboe, Guldbrakteaterne fra Dalem
  ¤ Kent O. Laursen i Kuml: Kundskab og indvielse. En ikonografisk tolkning af udvalgte B-brakteater.
  ¤ Lif on the edge: Social, Political an Religiuos Frontiers in Early Mediveal Europe
  ¤ Charlotte Behr, New Bracteate Finds from Early Anglo-Saxon England.
  ¤ Morten Axboe, Lars O. Lagerqvist, En guldbrakteat från myntsamlingen på Ericsbergs slott
  ¤ Marias Kristensen, Ribe Amts Runeindskrifter.
  ¤ Morten Axboe, ‘Syv kobberstukne Tavler…’, C.J. Thomsen og guldbrakteaterne: Nationalmuseets første forskningsprojekt
  ¤ Aleksander Bursche, Two Scandinavian Bracteates from the Württembergisches Landesmuseum Stuttgart


  Hurtiglinker til de andre kapitlene:
  |.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

  Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2008


  Referanser - Kildelitteratur

  Opdateret d. 21.11.2022