RUNEINNSKRIFTER FRA NORD-, VEST- OG SYDEUROPA


RUNER FUNNET I TYSKLANDDE STOL1 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften som ble fundet i 1973, er ristet på en benbit og er datert til år 1050-1100. Plasseringen er i Archäologischen Landesmuseum Schleswig (Schloß Gottorf).

Innskriften lyder:

þorki
fuþo
...(s)a


Þorki[ll]/Þorge[rr]/Þorgi[sl]/Þorgi[ls] fuþo[rk] ...

Norsk: "Þorki[ll]/Þorge[rr]/Þorgi[sl]/Þorgi[ls] fuþo[rk] ...".

Engelsk: "Þorkell/Þorgeirr/Þorgísl fuþork ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 247ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL1
¤ Archäologischen Landesmuseum Schleswig (Schloß Gottorf) (Museumsnr: 02 09 009 KA)

DE STOL2 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til siste del av 1100-tallet. Innskriften som ble funnet i 1973, er oppbevart i Archäologischen Landesmuseum Schleswig, Schloß Gottorf

Innskriften lyder:

urn
urn
???


Ørn/ørn Ørn/ørn ...

Norsk: "Ôrn/ørn Ôrn/ørn ..."

Engelsk: "Ôrn/eagle Ôrn/eagle ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 250ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL2
¤ Archäologischen Landesmuseum Schleswig (Schloß Gottorf) (Museumsnr. 02 10 019 KN).

DE STOL3 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1980, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloß Gottorf

Innskriften lyder:

faksi

Faxi/faksi

Norsk: "Faxi/hest"

English: "Faxi/horse"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 254f. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL3
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 08 11 004 KM)

DE STOL4 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til sist på 1000-tallet. Innskriften som ble funnet i 1979, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf. Inskriften på side A er kanskje et runsyllabarium. En kortkvist s-rune er translitterert "c".

Innskriften lyder:

abi : bataba : iestaba
kukr : kuc kutu
kys


... ... ... KukR kyss kuntu, kyss!

Norsk: "... ... ... Kukk kyss fitte, kyss".

Engelsk: "... ... ... Prick kiss the cunt, kiss!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 255ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL4
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 08 09 071 KM)

DE STOL5 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1985, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf.

Innskriften lyder:

sinkn :

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 260f. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL5
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 15 155 KM)

DE STOL6 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1985, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf.

Innskriften lyder:

ber min : erinde : þat : ik : ei : hafa : skyrte

Bær min ærindæ þat ek æi hafa "skyrte"

Norsk: "Bær mit ærende så jeg ikke får "skyrte"".

Engelsk: "Convey my messages so I don't get [any] "skyrte""

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 261ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL6
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 14 188 KM)

DE STOL7 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1100-1150-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1984, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf.

Innskriften lyder:

... -ak : eigi : ha : a : hafi : uti : heltr : tak : hu...
...uran : marum


[T]ak(?) æigi ha(?) a hafi uti, tak heldr "hu..." "...uran" "marum"

Norsk: "Ikke ta (?) haien / åren (?) ut på sjøen, ta heller ... ...".

Engelsk: "Don't take(?) the shark/oar(?) out at the sea, rather take the ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 264ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL7
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 13 057 KM)

DE STOL8 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1100-1150-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1984, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf. O-runen er av normal dansk vikingetype med ensidige, høyrevendte bistaver. S-runen er en Kortkvistrune. B-runen er deformert.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmlR

fuþorkhniastbmlR

Norsk: "fuþorkhniastbmlR"

Engelsk: "fuþorkhniastbmlR"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 268ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL8
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 13 057 KM)

DE EM85;534 - LÜBECK, LÜBECK, KREISFREIE STADT LÜBECK (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er datert til middelalder eller vikingtid(?), og er ristet på en knivskaft av ben. Oppbevares på Lübeck, Fachbereich Archäologie.

Innskriften lyder:

pa a · knif · koþa...

Pai a knif goþa[n]

Norsk: "Pái eier god kniv"

Engelsk: "Pái owns a good knife"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR EM85;534B, X HlstEM85;534B
¤ Lübeck, Fachbereich Archäologie (Museum Inv.nr.1938.2)
¤
Lerche Nielsen, Runeindskrifterne fra Starigard/Oldenburg. Og andre runefund fra det vestslaviske område. I: Danske Studier 1999, s. 16-36

DE VK;297 - RALSWIEK, KREIS RÜGEN (MECKLENBURG-VORPOMMERN), RALSWIEK, AMT BERGEN AUF RÜGEN, LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN (MECKLENBURG-VORPOMMERN), POMMERN, TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit og er datert til vikingtid. Oppbevares i Kulturhistorisches Museum Stralsund.

Innskriften lyder:

tu...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Roesdahl, Else (red.), Från Vikingar till Korsfarare. Norden och Europa 800-1200. Europarådets 22:a utställning (Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200),
¤ Tidligere signum: X PomVK;297
¤ Kulturhistorisches Museum Stralsund (Hd 648)

DE EM85;370 - ELISENHOF, TØNNING, AMT EIDERSTED, KREIS NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til 775-875 (Imer 2007), og er ristet på en kam. Det er brukt kortkvistruner. Det ser ikke ut som innskriften er tildelt de nye DK nummer.

Innskriften lyder:

kobr

kambr

Norsk: "kam"

Engelsk: "comb"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke, Erik, 985: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985 side 370.
¤ Tidligere signum: DR EM85;370A

DE DR415 - UKJENT STED, TYSKLAND
Innskriften er ristet i et relief av elfenben som er et bysantinsk arbeide fra 1000-tallet. Innskriften anses for å være av vestnordiskt opprinnelse. Det oppbevares på Deutsches Museum, Berlin. Dette er en lønnrune innskrift.

Innskriften lyder:

t·þ·i·m·n·h/"boalin" · a·l·a·s·n·o/"systir" · b·n·h/"min" · "raþ" "þa-"

Pálín, systir mín, ráð þat!

Norsk: "Pálín, min søster, råd dette!".

Engelsk: "Pálín, my sister, interpret this!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Danmarks runeindskrifter nr DR 415.
¤ Tidligere signum: DR 415, X BerlinDR415
¤ Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Inv.Nr. 557
¤ K. Jonas Nordby, [Nr.] 339 Elfenbeintafel mit Darstellung der Maria Hodegetria und nachträglich angebrachter Runeninschrift. I: C. Stiegemann, M. Kroker & W. Walter (red.), Credo: Christianisierung Europas im Mittelalder. Band 2: Katalog. Petersberg s. 386-389.

DR SCHL22 - SCHLESWIG, HUNNENSTRASSE 8, GOTTORF AMT, SCHLESWIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet eller første del av 1100-tallet, og er ristet på et (kniv)skaft av tre.
Runene lyder:

Linje A: ... maria= =g(i)rasia pl-(-)na (d)omino(s) ---m(b)
Linje B: ...(u)lieribus æþ biniditatus æþ muli(r)
Linje C: ...(e)n : pæpæræ bo : olof : anderiu- ...
Linje D: ...(e)n : pæpæræ : bo : olof : anderiu(s) ----t
Linje E:...þigæri biuþæmi(o)d roþæn þir (i)(k)-
Linje F:... tapa uil (h)an sauþ (:) þæt mæl-- ...

Linje A: [Ave] Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m
Linje B: [m]ulieribus et benedi[c]ta tu et muli[e]r.

eller

Linje B: [m]ulieribus et benedi[c]tus et muli[e]r.
Linje C: [Sv]einn Pípari, Búi, Ólafr Anderiu[s]/Andrea[s] ...
Linje D: [Sv]einn Pípari, Búi, Ólafr, Anderius/Andreas ...
Linje E: [au]ðgari bjóðamjôð rauðan Diðrik(?)

eller

Linje E: [au]ðgari bjóðamjôð rauðan þer ...
Linje F: [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ...

eller

Linje F: [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...

Engelsk: "[Hail] Mary full of grace:
The Lord is with Thee; amongst women both blessed and woman.

eller

amongst women and blessed and woman.
Sveinn Piper, Búi, Ólafr Anderius/Andreas ... Sveinn Piper, Búi, Ólafr, Anderius/Andreas ...
he may offer more bountifully the red mead to Diðrikr(?)


eller

he may offer more bountifully the red mead to you ...
[And]/[But] he wants to lose a sheep(?). That spoke ...


eller

[And]/[But] he wants to lose his fortune(?). That spoke ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR DÜWEL1989

DK SL 11 - TORSBJERG (Thorsberg), SÜDERBRARUP, ANGELN, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til år 200-250 og er skrevet på urnordisk på en dupsko av bronse. Dupskoen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.
Innskriften lyder:

owlþuþewaR
ni waje= =mariR

Wulþuþewaz
ni "waje" Mariz.

eller

o wlþuþewaR
ni waje=mariR

O Wulþuþewaz
ni Wajemariz

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift.
¤ Bilde av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 7
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DK SL 12 - TORSBJERG (Thorsberg), SÜDERBRARUP, ANGELN, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til år 100-500 og er skrevet på urnordisk på en skjoldbule av bronse. Skjoldbulen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.
Innskriften lyder:

aisgRh
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av Torsbjerg Skjoldbule med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 8
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DK SL 14 - FRØSLEV, BOV, VIS, SØNDERJYLLAND, TYSKLAND
Innskriften er skrevet på en trepinne og har usikker datering, men kan være skrevet på urnordisk. Oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel (F. S. 6976).
Innskriften lyder:

' gR-liR ÷
????

eller

' -m-lim ÷
????

eller

' gR-liR ÷
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 10

DK SL 1 - HADDEBY 1, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er risstet på en sten av rød granit. Stenen står på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby. En kopi er opstillet ved fundstedet.
Innskriften lyder:

× þurlfr| × |risþi × stin × þonsi ×
× himþigi × suins × eftiR ×
erik × filaga × sin × ias × uarþ

: tauþr × þo × trekiaR
satu × um × haiþa×bu
× i=a=n : h=a=n : u=a=s : s=t=u=r=i:m=a=t=r : t=r=e=g=R ×
× harþa : kuþr ×


Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi Sveins, eptir Eirík, félaga sinn, er varð dauðr, þá drengjar sátu um Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.

Norsk: "Thorulv, Svends hirdmand, reiste denne sten etter Erik, sin felle, som døde, da 'drenge' beleirete Hedeby; men han var 'styrmann' (skipsfører, skipshøvding), en såre 'god' 'dreng'."

English: "Þórulfr raised this stone, Sveinn's retainer, in memory of Eiríkr, his partner, who died when valiant men besieged Hedeby; and he was a captain, a very good valiant man."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby I runesten (Side A).
¤ Bilde av Haddeby I runesten (Side B).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 1

DK SL 2 - HADDEBY 2, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, etter år 934 og er ristet på en sten av granit. Stenen har skålgroper. Oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.
Innskriften lyder:

osfriþr : karþi : kum
bl ' þaun
oft : siktriku :

sun (:) (s)in : oui : knubu

Ásfríðr gerði kuml þau ept Sigtrygg, son sinn ok Gnúpu.

Norsk: "Asfrid gjorde disse kumler (=runer/minnesmerke) etter Sigtryg, hennes og Gnupas sønn."

English: "Ásfríðr made this monument in memory of Sigtryggr, her son and Gnúpa's."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby II rune sten.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 2

DK SL 3 - HADDEBY 3 - GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling og er ristet på en sten av granit.
Innskriften lyder:

: suin : kunukR : sati :
stin : uftiR : skarþa
sin : himþiga : ias : uas :
: farin : uestr : ion : nu :

: uarþ : tauþr : at : hiþa:bu

Sveinn konungr setti stein eptir Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú varð dauðr at Heiðabý.

Norsk: "Kong Svend satte stenen etter sin hirdmand Skarde, som var dratt vestpå, men nå fant døden ved Hedeby."

English: "King Sveinn placed the stone in memory of Skarði, his retainer, who travelled to the west, but who then died at Hedeby."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby III runesten.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 3

DK SL 4 - HADDEBY 4, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, etter år 934 og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby.
Innskriften lyder:

÷ osfriþr ÷ karþi
kubl ÷ þausi ÷ tutiR ÷ uþinkaurs ÷ oft ÷ siktriuk ÷ kunuk ÷

÷ sun ÷ sin ÷
÷ auk ÷ knubu ÷

kurmR (÷) raist (÷) run(a)(R) (÷)

Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir Óðinkárs, ept Sigtrygg konung, son sinn ok Gnúpu. Gormr reist rúnar.

Norsk: "Asfrid, Odinkars datter, gjorde disse kumler etter kong Sigtryg, hennes og Gnupas sønn. Gorm ristet runene."

English: "Ásfríðr, Óðinkárr's daughter, made this monument in memory of King Sigtryggr, her son and Gnúpa's. Gormr carved the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (Side A og B).
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (Side A og C).
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (toppen).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 4

DK SLB 1 - SLESVIG, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på kalksten ved Slesvigs domkirke. Det fremgår av ornamentikken at stenen er ristet av en svenske. Stenen oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen.
Innskriften lyder:

... l(i)t (:) r(i)(s)(a) : stain : e...
...-an : s(u)(l)...
... ...(a)uþr : ...
...(n) : auk : kuþmuntr : þaR [:] [r]... ...[(a)R]

: a enklanti : i skiu (:) -uilis : kr... ... ...

... lét reisa stein e[ptir]... ... ... dauðr ... ... ok Guðmundr þeir r[istu rún]ar. Á Englandi í Skíu hvílisk. Kr[istr](?) ... ...

Norsk: "... lot reise stenen e(tter) ... døde ... og Gudmund, de r(istet runene?). (Han) hviler i Skia i England. Kr(istus?) ..."

English: "... had the stone raised in memory of ... ... ... dead ... ... and Guðmundr, they carved the runes. (He) rests at Skía in England. Christ ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av runesten.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ DR 6

DK SL 13 - NØRRE BRARUP (Norderbrarup), ANGELN, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Stenen er tapt.
Innskriften lyder:

[fatuR]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ DR 9

DK SLB 2 - SLESVIG, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en dør med jernbeslag. Innskriften er tapt
Innskriften lyder:

[æfli me -esit]

Efli me [f]ecit.

Norsk: "Elvi laget meg"

English: "Efli made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ DR 5
DR IK255 - GELTORF 2, GOTTORP AMT, JYLLAND, TYSKLAND
Brakteaten er av gull og oppbevares på Kiels Museum vorgesch. Altertümer, og datert til år 400-650.
Innskriften lyder:

lalgwu

??

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR BR2
¤ IK 254: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Archäologisches Landesmuseum Schleswig (4984)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK237 - EKERNFØRDE, HÜTTEN AMT, JYLLAND, TYSKLAND
Brakteaten er av gull og oppbevares i privat tysk eie er datert til år 400-650. C type
Innskriften lyder:

tþad l-ita

???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 237: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR BR1 - GELTORF 1, GOTTORP AMT, JYLLAND(?), TYSKLAND
Brakteaten er av gull og har forvanskede latinske bokstaver og enkelte runelignende tegn. Brakteaten har ikke fått et DR IK-nummer og er heller ikke tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.


GULLMYNT FRA HARLINGEN, FRISLAND, TYSKLAND
ANGLSAKSISKE ANGLSAKSISKE
Gullmynt fra Harlingen, Frisia. Runeinnskriften lyder hama, dvs et mannsnavn.

Litteratur:
¤ Johannes Beer, On the Frisian origin of runic finds. Runes in Frisin.
¤ Johannes Beers, The corpus of frisian runic inscriptions
¤ Frisian Runic History.
¤ Runic inscriptions in or from the Netherlands.

TRESVERD FRA ARUM, FRISLAND, TYSKLAND
ANGLSAKSISKEANGLSAKSISKE
Tresverdet fra Arum, Frisia.

Innskriften lyder:
edæboda

Det skal bety en som kommer med tilbakemeldinger.

Litteratur:
¤ Johannes Beer, On the Frisian origin of runic finds. Runes in Frisin.
¤ Johannes Beers, The corpus of frisian runic inscriptions
¤ Frisian Runic History.
¤ Runic inscriptions in or from the Netherlands.
¤ The Arum Inscription, Frisia

AALEN, BADEN-WÛRTTEMBERG, TYSKLAND
Innkriften er på en halsring av sølv med almandin-innlegg og er datert 1datert til første halvdel av 400-tallet. Plasseringen er på Museum für Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt am Main.

Innskriften lyder:

noru

Dette kan være navnet på eieren av halsringen.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BAD EMS, HESSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en forgylt sølv-bue-fibula. Funnet i 1878, sannsynligvis frankisk (Werner 1935: 329f.) Nå i Römisches-Germanisches Museum, Köln. Runene er tydelig lesbare og ristet i to deler motsatt hverandre på fotplaten, som er den eneste delen av brosjen som er bevart.

Innskriften lyder:

] madali + ubada [.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BALINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje almandin-innlegglay. Funnet i 1872 i et gravfelt. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart. Runene løper fra høyre til venstre mellom to konsentriske sirkler.

Innskriften lyder:

a u/r zdnloamiluk

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BEUCHTE, NIEDERSACHSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt fibula, datert til midten av 500-tallet Funnet i 1955 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Braunschweigisches Landesmuseum, Wolfenbüttel. Brosjen er av skandinavisk type, selv om den har sin opprinnelse i Midt-Rhinen-området.

Innskriften lyder:

bursio fuþarzj

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BOPFINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND

Innskriften er på en brosje funnet i en kvinnegrav, og er datert til 500-tallet. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften lyder:

mauo

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DISCHINGEN I, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på to sølvfibulaer datert til 500-tallet. Fibulaen ble funnet i 1954, men er nå kanskje tabt.

Innskriften fibula 1 lyder:

wigka eller winka

Innskriften fibula 2 lyder:

ea eller el

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DONZDORF, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en skandinavisk sølvfibula, som dem som ble importert fra Jylland i Danmark. Innskriften er datert til 500-tallet. Fibulaen ble funnet i 1964 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften lyder:

eho

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

EICHSTETTEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en del av en spatha og er datert til 500-tallet, og funnet i en mannsgrav. Spatha var en type lange, rette sverd, som målte mellem 0,75 og 1 m, som ble brukt i Romerriget fra omkring år 0 og fram til 500-tallet. Senere sverd fra 600-900-tallet, som vikingesverd, er videreudviklinget av disse sverdene, og fik noen ganger betegnelsen spatha.
Det romerske spatha ble brukt i krig og i gladiatorkamper. Spathaen optreder i litteraturen første gang i Romerriget i det første århundret etter år 0, hvor det blir omtalt som et våpen i de germanske områder, og deretter gradvist ble standardutrustning blandt tungt infanteri.
Det er mange arkæologiske fund af spathaer i både Storbritannia og Tyskland, og det var et udbredt våben blandt germanske stammer.
Plassringen er i Museum für Ur- und Frühgeschichte ‘Colombischlössle', Freiburg.

Innskriften lyder:

fiaginþ muni wiwogan

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

ENGERS, RHEINLAND-PFALZ, TYSKLAND
Innskriften er på en på en fibula funnet i en kvinnegrav nær Kaltenengers i 1885, og er datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

leub

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

FALLWARD, NIEDERSACHSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en på en trefotskammel, rikt dekoret i etter middelhavsmote. Den ble funnet i 1994 og plasseringen er i Museum Bederkesa. Runene skal leses fra venstre.

Innskriften lyder:

ksamella lguskaþi

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

FREILAUBERSHEIM, RHEINHESSEN, TYSKLAND)
Innskriften er på en fibula som ble funnet i en kvinnegrav i 1872/1873 og er datert til 500-tallet. Plasseringen er i Landesmuseum, Mainz.

Innskriften lyder:

boso:wraetruna
þkda?ïna: golida


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003
¤ The Freilaubersheim Inscription, Rhen-Hessen, Tyskland

FRIEDBERG, HESSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje av sølv og er datert til 500-tallet (Arntz & Zeiss 1939:232 ff). Funnet i en kvinnegrav i 1885, men ble tapt under andre verdenskrig

Innskriften lyder:

þuruþhild

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GAMMERTINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en elfenben eske og er datert til 500-tallet. Esken ble funnet i en barnegrav. plasseringen er i Fürstlich Hohenzollernsche Hofkammer, Sigmaringen. Twice is carved: ado.

Innskriften lyder:

ado
ado


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GRIESHEIM, HESSEN, TYSKLAND Innskriften er på en sølvfibula og er datert til 500-tallet Fibulaen ble funnet i 1975 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Landesamt für Denkmalpflege, Darmstadt.

Innskriften lyder:

kolo:agilaþruþ

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HEILBRONN-BÖCKINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på beltebeslag ac sølv og er datert til 500-tallet. Beltebeslaget ble funnet i en mannsgrav. Plasseringen er i Museum Heilbronn.

Innskriften lyder:

?karwi

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

KIRCHHEIM TECK, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på sølvforgylt fibula datert til 500-tallet. Funnet i en kvinnengrav i 1972. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Den leselige del av innskriften lyder:

badagihiali dmiu

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

LIEBENAU, NIEDERSACHSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en liten sølvplate, antakelig en del av et sverdbelte, datert til 300-tallet. Funnet i 1957 i en mannsgrav. Plasseringen er i Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover. Runene er vanskelig å tyde.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCHEN-AUBING I, BAYERN, TYSKLAND
Innskriftene er på to sølvforgylte femknappbrosjer datert til 500-tallet, funnet i 1939 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Prähistorische Staatssammlung, München. Begge brosjer har runer, men brosje 2 har kun to runer. Se München-Aubing II, nr. 67

Innskriften på brosje 1 lyder:

segalo sigila

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NEUDINGEN-BAAR I, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en bronsefibula datert til 500-tallet og funnet i en kvinnegrav i 1988. Plasseringen er i Landesamt für Denkmalpflege, Freiburg.

Innskriften lyder:

s? u? d ??
midu
k/ulefilpba


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NEUDINGEN-BAAR II, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND

Innskriften er på en trestav til en vev, datert til 500-tallet. Plasseringen er i Museum für Ur- und Frühgeschichte ‘Colombischlössle', Freiburg.

Innskriften lyder:

lbi:imuba:hamale:blipbgupb:uraitruna

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NIEDERSTOTZINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på et endeparti av sølvbøyle datert til 600-tallet, som ble funnet i en mannsgrav i 1963. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften kan lyde:

big?s: ?liub ?ud?d brenu

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NORDENDORF I, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgyldt fibula datert til 500-tallet, funnet i 1843. Plasseringen er i Römisches Museum, Augsburg.

Innskriften lyder: logaþore wodan wigupbonar??
awa (l)eubwini??


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NORDENDORF II, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgyldt fibula datert til 500-tallet, funnet i 1844. Plasseringen er i Römisches Museum, Augsburg.

Innskriften lyder:

birlnioelk

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

OBERFLACHT, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en hullskje av sølv (Sieblöffel) datert til 500-tallet (Düwel 1994b:244). Den ble funnet på 1800-tallet av Freiherr von Ow-Wachendorf på hans eiendom, og er fremdeles i familiens arkeologiske samling i Wachendorf.

Innskriften lyder:

gba:dulþafd

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

OETTINGEN, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvbrosje datert til 500-tallet, som ble funnet i en kvinnegrav i 1975. Plasseringen er i Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Schwaben, Augsburg.

Innskriften lyder:

auijabrg

eller

auisabrg

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

OSTHOFEN, RHEINHESSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en bronseforgylt brosje datert til 600-tallet funnet i 1854 i en gammel frankisk gravplass i nær Osthofen. Plasseringen er i Landesmuseum, Mainz.

Innskriften er vanskelig at tyde i dag, men kan lyde:

go furadi di le+

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PFORZEN, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en beltespenne av sølv datert til 500-tallet, funnet i en mannsgrav i 1991. Plasseringen er i Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Schwaben, Augsburg.

Innskriften lyder:

.aigil.andi.aïlrun
l.tahu:gasokun


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHRETZHEIM I, BAYRISCH SCHWABEN, TYSKLAND
Innskriften er på en amulettboks av sølv datert til ca 600 og funnet i en kvinnegrav. Plasseringen er i Stadtund Hochstiftmuseum, Dillingen a.d. Donau.

Innskriften lyder:

alagupbleuba: dedun
arogisd


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHRETZHEIM II, BAYRISCH SCHWABEN, TYSKLAND
Innskriften er på sølv brosje datert til 500-tallet og funnet i en kvinnegrav i 1946. Plasseringen er i Stadtund Hochstiftmuseum, Dillingen a.d. Donau.

Innskriften med de bevarte runer lyder:

sipbwagadin leubo

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHRETZHEIM III, BAYRISCH SCHWABEN, TYSKLAND
Innskriften er på et ring-sverd datert til 500-tallet funnet i en mannsgrav 1894. Plasseringen er i Stadtund Hochstiftmuseum, Dillingen a.d. Donau.

Innskriften kan lyde:

gabar

eller

abar g

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHWANGAU, BAYERN, TYSKLAND

Innskriften er på et sølvforgylt fibel datert til ca 600 og funnet i en kvinnegrav i 1981. Plasseringen er i Prähistorische Staatssammlung, München.

Innskriften lyder:

aebi

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SOEST, WESTFALEN, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje av gull datert til 500-tallet, funnet i en kvinnegrav i 1930. Plasseringen er i Soester Burgmuseum.

Innskriften lyder:

rada:daþa
gatano


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

STEINDORF, OBERBAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sax datert til 500-tallet funnet i en mannsgrav i 1929. Plasseringen er i Prähistorische Staatssammlung, München.

Innskriften kan lyde:

huisi?ald

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR I, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på et par sølvforgylte fibulaer datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Alle funn fra Weimarutgravningen (1895-1902) er plassert i Museum für Vor- und Frühgeschichte Charlottenburg, Berlin.

Innskriften på Weimar I lyder:

haribrig liub leob

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR II, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på et par sølvforgylte fibulaer datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Alle funn fra Weimarutgravningen (1895-1902) er plassert i Museum für Vor- und Frühgeschichte Charlottenburg, Berlin.

Innskriften på Weimar II lyder:

sigibl/ad hiba bubo

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR III, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på er beltespenne av bronse datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Alle funn fra Weimarutgravningen (1895-1902) er plassert i Museum für Vor- und Frühgeschichte Charlottenburg, Berlin.

Innskriften lyder:

ida:bigina:hahwar:
:awimund:isd:??eo??
iduni

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR IV, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskrigten er på en ravperle datert til 500-tallet. Perlen er i dag tapt. Fra samme utgravning som Weimar I, II og III.

Innskriften er lest etter foto og lyder:

:pbiuw:ida:?e??a:hahwar

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEINGARTEN I, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt fibula datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav i 1995. Plasseringen er sammen med andre runeobjekter fra Weingarten i Alamannen-Museum "Das Kornhaus", Weingarten.

Innskriften lyder:

? feha:writ: ia

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEINGARTEN II, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt fibula datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Plasseringen er sammen med andre runeobjekter fra Weingarten i Alamannen-Museum "Das Kornhaus", Weingarten.

Innskriften lyder:

dado

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WURMLINGEN, BADEN-WURTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på spydhode av jern datert til ca 600. Plasseringen er på Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften lyder:

dorih

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GOMADINGEN, KREIS REUTLINGEN, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvbrosje datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

iglug

eller

iglun

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

IGLING-UNTERIGLING, BAVARIA, TYSKLAND
Innskriften er på en fbula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

arun(rgd)d

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

KIRVHHEIM-TEK II, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvbrosje datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav i 1970.

Innskriften lyder:

arugis

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

LAUCHHEIM I, OST-ALB-KREIS, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvfibula av såkalt nordisk type og er datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

aonofada

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

LAUCHHEIM II, BADEN-WÜRTTEMBER, TYSKLAND
Innskriften er på en kam.

Innskriften lyder:

gdag

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PFORZEN II, OST-ALLGÄU, BAVARIA, TYSKLAND
Innskriften er på en elfenbenring fra en bronseoenamental plate funnet i 1996 i en kvinnegrav fra ca 600.

Innskriften lyder:

gisali

]ne:aodliþ:urait:runa:


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PLEIDELSHEIM, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula funnet i en kvinnegrav datert til 500-tallet.

Den bevarte del av innskriften lyder:

inha

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MERTINGEN, BAVARIA, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula funnet i en kvinnegrav funnet i 1969, men runene ble først opdaget i 1998.

Innskriften lyder:

ieok aun

eller

ieok arn

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DISCHINGEN II, TYSKLAND

Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

el/a

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GRÄFELFING, TYSKLAND
Innskriften er på spatha, dvs. sverd, og er datert til 600-tallet.

Innskriften lyder:

d/m w

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HAILFINGEN I, TYSKLAND

Innskriften er på en sax og er datert til 600-tallet.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HAILFINGEN II, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

??daana/l

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HERBRECHTINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

fþae

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HOHENSTADT, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

u g/n n d/m h (ah?) j ugn/a ll

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

KALTBRUNN, nær KONSTANZ, TYSKLAND
Innskriften er på en gjenstand av bronse.

Innskriften lyder:

Runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCHEN-AUBING II, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula og er datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

bd

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCHEN-AUBING III, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje med ukjent datering.

Innskriften lyder:

nm?u/k

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PEIGEN, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

eh---udo fh h

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

TANHEIM, HINGE, TYSKLAND
Innskriften er fra ukjent dato.

Innskriften lyder:

??dui

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

TROSSINGEN I, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

fl/a

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

TROSSINGEN II, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt stropp-ende datert til 500-tallet.

Innsmaisdi(?)
hj/g

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEINGARTEN III, TYSKLAND
Innskriften ner på en ravperle datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NORDENDORF FIBULA, AUGSBURG, BAYERN, TYSKLAND
Nordendorfspendet eller Nordendorf fibulaen ble funnet i nærheden af Augsburg i Bayern, Tyskland, og har en runeinnskrift som er dateret til ca. 600–650 e.Kr. Innskriften inneholder gudenavnen som Wodan (Odin), alamannernes øverste gud, og Donar (Thor), tordenguden.

Innskriften lyder:

logaþorewodanwigiþonar

Logaþore Wodan Wigiþonar

Litteratur:
¤ The Nordendorf Inscription, Tyskland
¤ Wikipedia

DAHMSDORF-MÜNCHEBERG, TYSKLAND
Spydhodet Dahmsdorf-Müncheberg-spydet er risset med de eldre runer og ble funnet i Dahmsdorf-Müncheberg, i Brandenburg mellom Berlin og Oder-floden.

Innskriften lyder:

ranja

??

Litteratur:
¤ The spearhead from Dahmsdorf (Müncheberg)


DIESHINGEN, TYSKLAND

Innskriften lyder:

el/a

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003


IESHINGEN, GRÄFELFING, TYSKLAND

Innskriften lyder:

d/m w

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003


HAILFINGEN I, TYSKLAND

Innskriften lyder:

??

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HAILFINGEN II, TYSKLAND

Innskriften lyder:

??daanna/l

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HERBRECHTINGEN, TYSKLAND

Innskriften lyder:

fþae

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HOHENSTADT, TYSKLAND

Innskriften lyder:

u g/n n d/m h (ah?) j ugn/a ll

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCEN-AUBING II, TYSKLAND

Innskriften lyder:

bd"

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCEN-AUBING III, TYSKLAND

Innskriften lyder:

nmu/k?"

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003


---- 00 ----

RUNER FUNNET I NEDERLANDNL ABÄG1984;76 - UTRECHT, UTRECHT, NEDERLAND
Innskriften er ristet på en valrosstann og er sansyneligvis datert til 1100-tallet. Oppbevares på Das Rijksmuseum "Het Catharinjeconvent", Utrecht. Til 1524 ble valrosstannen oppbevart i Utrecht Mariakikens skattkammmer.
Innskriften lyder:

þuyh
(s)uærri
?


... Swærri(?) ...

Norsk: "... Sverre ..."

Engelsk: "... Sverrir(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1893, X NlABÄG1984;76

NL AARB1987;194 - HELMOND, NOORD-BRABANT, NOORD-BRABANT, NEDERLAND
Innskriften er ristet på en spillebrikke av valrosstann og er datert til 1100-1200-tallet.
Innskriften lyder:

agerot(r)(a) : mosel-
mahtelt ok pætær r--


... Mosel(?) Mekthild(?) ok Pætær ...

Norsk: "... Mosel(?) Mekthild(?) og Pétr ..."

Engelsk: "... Mosel(?) Mekthildr(?) and Pétr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1986, København 1987, side 194.
¤ Tidligere signum: DR AARB1987;194, X NlAARB1987;194.

NL NOR1987;16 - UKJENT STED, NEDERLAND
Innskriften er ristet på en nøkkel av jern og er datert til middelalderen. Nøkkelen oppbevares i Universitetsbiblioteket i Amsterdam.
Innskriften lyder:

ænua^rs

Ærnwars(?)/Ærnwarðs(?)

Norsk: "Ernvarr's(?)/Ernvarðrs(?)"

Engelsk: "Ernvarr's(?)/Ernvarðr's(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Arend Quak, Zwei Runeninschriften in Amsterdam, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 29, Amsterdam 1989, side 163-169.
¤ Tidligere signum: X NlNOR1987;16
¤ Universitetsbiblioteket i Amsterdam (inv.nr 60)
¤
Nytt om runer nr. 2, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1987 side 16

FERWERT, NEDERLAND
Innskriften er på en kam datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

m^eura

Me ura eller Me uræ

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

OOSTUM, GRÖNINGEN, NEDERLAND
Innskriften er på en kam datert til 700-tallet.

Innskriften lyder:

aib kabu
deda habuku


Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

TOORNWERD, GRÖNINGEN, NEDERLAND
Innskriften er på en kam datert til 700-tallet. Plasseringen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

kabu

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

MIDLUM, FRISLAND, NEDERLAND
Innskriften er på en mynt datert til ca 750. Plasseringen er på FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

æpa

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

RASQUERT, GRÖNINGEN, NEDERLAND
Innskriften er på et sverdhåndtak datert til sent på 700-tallet. Plasseringen er på Hoogelandster Museum, Warffum.

Innskriften lyder:

ekumæditoka

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WESTEREMDEN A, GRÖNINGEN, NEDERLAND
Innskriften er riset på et vevsverd av barlin. Plasseringen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

adujislu:m^e^(þ) ijsuhidu

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WESTEREMDEN B, GRÖNINGEN, NEDERLAND
Innskriften er riset en pinne av barlin. Plasseringen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

oph?muji?adaamluþ
:wimæ?ahþu??
iwio?u?du?ale


Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

BRITSUM, FRISLAND, NEDERLAND
Innskriften er på en liten pinne av barlin. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

þkniaberetdud
]n:bkrkdmi


eller

þsniaberetd ud
]n:bsrsdmi


Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

HANTUM, FRISLAND, NEDERLAND
Innskriften er på et liten elfenben-aktig gjenstand (fra hval?)

Innskriften lyder:

?:aha:k[

eller

?:æhæ:k[

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

BERNSTERBUREN, FRISLAND, NEDERLAND
Innskriften er på et ben i fra hval, datert til ca. 800. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

tuda æwudu kius þu tuda

eller

tuda æludu kius þu tuda

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WIJNALDUM B, FRISLAND, NEDERLAND
Innskriften er på en pendant av gull og datert til ca 600. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

howi

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

BERGAKKER, GELDERLAND, NEDERLAND
Innskriften er på en sølvforgylt gjenstand datert til tidlig på 400-tallet. Plaseringen er på Museum Kam i Nijmegen.

Innskriften lyder:

haþwþew^a^s:ann:kesjam:logens:

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts


KANTES, GRÖNINGEN, NEDERLAND
Innskriften er risset på en ben og er datert til tidlig på 400-tallet. Plasserinen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

li

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

HOOGEBEINTUM, FREISLAND, NEDERLAND
Innskriften er på en kam og er datert til ca 700. Plasseringen er på FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

?nlu ???

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WESTEREMDENA, GRONNINGEN, NEDERLAND
Innskriften er på et stykke gevir. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts


---- 00 ----

RUNER FUNNET I BELGIAARLON, LUXEMBOURG, BELGIA
Innskriften er på et sølvsmukkevedheng og er datert til 600-tallet. Plasseringen er i Musée Luxembourgeois, Arlon.

Innskriften lyder:

godun o e s rasuwa(m)ud wo?gt

Litteratur:
¤
Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

AMAY, LIÈGE, BELGIA
Innskriften er på en kam datert til 575-625 og plasseringen er på Museum Curtius i Liège.

Innskriften lyder:

]eda

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts


---00---

RUNER FUNNET I SVEITSBÜLACH, KANTON ZÜRICH, SVEITS
Innskriften er på en sølvbrosje funnet i 1927 i en kvinnegrav, og er datert til 500-tallet. Plasseringen er i Schweizerisches Landesmuseum, Zürich.

Innskriften lyder:

frifridil
du
aftmu


Litteratur:
¤
Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003


---00---

RUNER FUNNET I FRANKRIKEF NOR2001;10 - LE MANS, LE MANS, FRANKRIKE
Innskriften er ristet på en valrossskalle med tennene inntakte og er datert til 1200-1300-tallet. Innskriften oppbevarers i Musées du Mans
Innskriften lyder:

ormr (:) kæit : a : høys þena

Ormr Geit(?)/"kæit" á haus þenna

Norsk: "Ormr geit(?)/"kæit eier dette kraniet"

Engelsk: "Ormr the goat(?) owns this walrus-cranium"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Nytt om runer nr. 16, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2001 side 10
¤ Tidligere signum: X FraNOR2001;10

CHARNAY BURGUNDY, FRANRIKE
Innskriften er på en sølvfibula og er datert til 500-tallet. Funnet i et gravfelt i 1830. Plasseringen er i Musée des Antiquités Nationales, St. Germain-en-Laye, Franrike.

Innskriften lyder:

fuþarkgwhnijïpzstb???
:uþfnþai:id dan:liano
ïia


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

CHÉHÉRY, ARDENNES, FRANKRIKE
Innskriften som består består både av latinske bokstaver og runr er på en brosje datert til 500-tallet. Brosjen ble funnet i en kvinnegrav, og er i privat eie.

Inskriften lyder etter Fisher 2003:241-266

DEOSDE ditan

DEO S(ancto) DE(dicatus) Ditan

eller etter Düwel 1994:235f

DEOS DE htid:E sumingik

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003


---- 00 ----

RUNER FUNNET I ITALIAIT UOÅ1979;229 - FIRENZE (FLORENS), FIRENZE (FLORENS), ITALIA
Innskriften er ristet på et drikkehorn av valrosstann med ornamenter. Drikkehornet som er datert til sist på 1200-tallet kalles Gange-Rolfs drikkehorn. Hornet oppbevares i Museo Nazionale di Firenze.
Innskriften lyder:

andres
gerdi mik


Andrés gerði mik

Norsk: "Andrés gjorde meg"

Engelsk: "Andrés made me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ NOrges Innskrifter med de Yngre Runer 5, side 236 f.
¤ Tidligere signum: X ItUOÅ1979;229

By NT1984;32 - PORTO LEONE, PIREUS, PIREUS, (BYSANS)
Piræusløven, er opprinnelig en antik marmorløve fra Piræus, en havneby nær Athen. På 1000-tallet hugget en svensk Grekenlandsfarer runer på løven. Runerne er risset i et tekstbånd i en drageslynge, som det kjennes fra mange upplandske runestener.
Det er tilsammen tre innskrifter på løven som er risset ved forskjellige anledninger.
Innskriftene er i dag meget utvisket, og er derfor vanskelig å tolke. Marmorløven står nå i Venezia i Italia, da den i 1687 ble tatt som krigsbytte fra Piræus og ført til Venezia i Italia. Løven er av pentelisk marmor og er omkring 3 meter høy. Plasseringen er i dag utenfor Arsenalen i Venedig i Italia.

Innskriften lyder (Etter Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014):

... : (h)(i)(a)(k)(u) þ(i)(r) (h)(i)lfniks (m)i(n) -----...
... (e)(n) i hafn þesi þir (m)(i)(n) i-ku runar at (h)a(u)-sa buta -...(h)(u)(a)-...
... --þ^u s^uiar þ(e)ta| |a l^einu
... f...- aþr gailt^ ^uan kear(u)-
tr(i)ki(r) ÷ ris(t) r(u)(n)(i)(r) ...
(:) a(s)(m)un(t)r × ri(s)(t)(i) (×) ... ...(n)(a)r þisar × þair × is(k)-... ... (þ)(u)(r)l(i)f(r) ---- auk × - (×) -...-o-...---(t)-...
-ufru(k)...r...(s)--...--...uanf(a)(r)(n) ×


... hioggu(?) þæiR hælfnings mænn ... ... en i hafn þessi þæiR mænn hi[o]ggu(?) runaR at Hau[r]sa bonda ...hva[tan](?) ... [Re]ðu(?) sviar þetta a leiun. ... F[ioll](?)/F[ors](?) aðr giald vann gærv[a]. DrængiaR ristu runiR ... Asmundr risti ... [ru]naR þessaR þæiR Æsk[ell](?) ... ÞorlæifR(?) ... ok ... ... ...

Norsk: "... de hogde, troppens menn ... men i denne havn mennene hogde runer for Haursi ... energisk(?) husbonde ... Svensker arrangerte dette på løven ... Han falt (?) / omkom(?) før han kunne få betaling. Kvalifiserte menn ristet runene ... Ásmundr ristet ... runene, de Áskell (?) ... Þorleifr (?) ... og ... ...

Engelsk: "... they cut(?), the troops men ... but in this harbour the men cut runes in memory of Haursi, a ... vigorous(?) husbandman ... Swedes arranged(?) this on the lion ... He fell(?)/perished(?) before he could gain payment. Valiant men carved the runes ... Ásmundr carved ... the runes, they Áskell(?) ... Þorleifr(?) ... and ... ... ..."

Innskriften lyder på venstre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 1

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 2

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 3

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 4


Innskriften på venstre lår (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 5

Innskriften på høyre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 6

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 7

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 8

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 9

Litteratur:
¤
Thorgunn Snædal, Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig, 2014
¤ Haakon Shetelig, Piraeus-löven i Venezia. En undersökelse av originalen, Fornvännen 1923
¤ Fornvännen 1923, Yttrande av E. Bråte, Forvännen 1923.
¤ Ekstern link: no.wikipedia.org.
¤ Tidligere signum: X ByNT1984;32, L 2053
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Gustavson, Helmer: Piräus-Löwe, Inschrift und Ornamentik, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23, side. 198f, Berlin-New York.
¤ Svenska runstenar om färder österut. Ett bidrag till vikingatidens historia, Oscar Montelius, Fornvännen 1914.
¤ Koordinater: (37.9446 ; 23.6433)


---- 00 ----

RUNER FUNNET I HELLAS


By NT1984;32 - PORTO LEONE, PIREUS, PIREUS, (BYSANS), HELLAS
Piræusløven, er opprinnelig en antik marmorløve fra Piræus, en havneby nær Athen. På 1000-tallet hugget en svensk Grekenlandsfarer runer på løven. Runerne er risset i et tekstbånd i en drageslynge, som det kjennes fra mange upplandske runestener.
Det er tilsammen tre innskrifter på løven som er risset ved forskjellige anledninger.
Innskriftene er i dag meget utvisket, og er derfor vanskelig å tolke. Marmorløven står nå i Venezia i Italia, da den i 1687 ble tatt som krigsbytte fra Piræus og ført til Venezia i Italia. Løven er av pentelisk marmor og er omkring 3 meter høy. Plasseringen er i dag utenfor Arsenalen i Venedig i Italia.

Innskriften lyder (Etter Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014):

... : (h)(i)(a)(k)(u) þ(i)(r) (h)(i)lfniks (m)i(n) -----...
... (e)(n) i hafn þesi þir (m)(i)(n) i-ku runar at (h)a(u)-sa buta -...(h)(u)(a)-...
... --þ^u s^uiar þ(e)ta| |a l^einu
... f...- aþr gailt^ ^uan kear(u)-
tr(i)ki(r) ÷ ris(t) r(u)(n)(i)(r) ...
(:) a(s)(m)un(t)r × ri(s)(t)(i) (×) ... ...(n)(a)r þisar × þair × is(k)-... ... (þ)(u)(r)l(i)f(r) ---- auk × - (×) -...-o-...---(t)-...
-ufru(k)...r...(s)--...--...uanf(a)(r)(n) ×


... hioggu(?) þæiR hælfnings mænn ... ... en i hafn þessi þæiR mænn hi[o]ggu(?) runaR at Hau[r]sa bonda ...hva[tan](?) ... [Re]ðu(?) sviar þetta a leiun. ... F[ioll](?)/F[ors](?) aðr giald vann gærv[a]. DrængiaR ristu runiR ... Asmundr risti ... [ru]naR þessaR þæiR Æsk[ell](?) ... ÞorlæifR(?) ... ok ... ... ...

Norsk: "... de hogde, troppens menn ... men i denne havn mennene hogde runer for Haursi ... energisk(?) husbonde ... Svensker arrangerte dette på løven ... Han falt (?) / omkom(?) før han kunne få betaling. Kvalifiserte menn ristet runene ... Ásmundr ristet ... runene, de Áskell (?) ... Þorleifr (?) ... og ... ...

Engelsk: "... they cut(?), the troops men ... but in this harbour the men cut runes in memory of Haursi, a ... vigorous(?) husbandman ... Swedes arranged(?) this on the lion ... He fell(?)/perished(?) before he could gain payment. Valiant men carved the runes ... Ásmundr carved ... the runes, they Áskell(?) ... Þorleifr(?) ... and ... ... ..."

Innskriften lyder på venstre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 1

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 2

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 3

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 4


Innskriften på venstre lår (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 5

Innskriften på høyre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 6

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 7

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 8

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 9

Litteratur:
¤
Thorgunn Snædal, Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig, 2014
¤ Haakon Shetelig, Piraeus-löven i Venezia. En undersökelse av originalen, Fornvännen 1923
¤ Fornvännen 1923, Yttrande av E. Bråte, Forvännen 1923.
¤ Ekstern link: no.wikipedia.org.
¤ Tidligere signum: X ByNT1984;32, L 2053
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Gustavson, Helmer: Piräus-Löwe, Inschrift und Ornamentik, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23, side. 198f, Berlin-New York.
¤ Svenska runstenar om färder österut. Ett bidrag till vikingatidens historia, Oscar Montelius, Fornvännen 1914.
¤ Koordinater: (37.9446 ; 23.6433)


---- 00 ----


RUNER FUNNET I BOSNIA-HERCEGOVINABREZA, BOSNIEN-HERCEGOVINA
Under en arkeologisk undersøkelse i 1930 av en antikk bygning i Breza, en landsby ved eleven Stavnja 25 km nord for Sarajevo, ble det funnet en runeinnskrift med en nesten komplett Futhark på en kalksten. I samme funn ble det også funnet et latisk alfabet. Bygningen kan ha vært en kristen kirke datert til tidlig på 500-tallet.

Innskriften lyder:

fuþarkgwnnijëdRseml

Litteratur:
¤
Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003
¤ The Breza Inscription, Sarajevo
¤ Drawing of The Breza Inscription, Sarajevo

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2019


Referanser - Kildelitteratur


Opdateret d. 20.4.2020